Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Jarociński"

MODEL ZASOBÓW I FUNKCJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DOI:10.15199/59.2015.8-9.110


  Przedstawiono model sieci telekomunikacyjnej obejmujący zarówno hierarchiczną strukturę wykorzystywanych zasobów komunikacyjnych (transportowych), jak i warstwową organizację realizowanych funkcji komunikacyjnych. Model porządkuje wykorzystanie opisu funkcjonalnego opartego na modelach OSI-BRM lub TCP/IP - nie odrzucając ich, a jedynie reinterpretując - oraz integruje opis struktury funkcji komunikacyjnych z opisem struktury zasobów komunikacyjnych. Dzięki proponowanemu modelowi uzyskuje się jednolity opisu funkcji i zasobów sieci nawet w złożonych sytuacjach implementacyjnych powstających w wyniku wielokrotnej wirtualizacji zasobów. 1. “OSI REVISITED" W 1978 roku w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO opracowana została koncepcja [1] wkrótce przekształcona w standard "Reference Model for Open System Interconnection" (model odniesienia OSI/ISO) [2], w którym została opisana architektura sieci służącej do utrzymywania komunikacji między dowolnymi urządzeniami. Model OSI wszedł do kanonu Telekomunikacji, jednocześnie stając przedmiotem niechęci niektórych innych środowisk... Niemniej i te drugie nierzadko czerpią z "dorobku OSI", choć niekiedy dramatycznie go wykoślawiają. 1.1. "Dorobek OSI" Na ów "dorobek OSI" składają się trzy elementy:  Architektura OSI  Model odniesienia OSI (OSI RM)  Stos protokołów OSI Nie miejsce tu na przypominanie szczegółów obszernego standardu, zwróćmy jednak uwagę na niektóre zapominane jego cechy. Istotą Architektury OSI jest zaproponowany sposób dekompozycji funkcji komunikujących się systemów ("Systemów otwartych"). Pierwszym krokiem dekompozycji jest wydzielenie funkcji komunikacyjnych spośród wielu innych funkcji realizowanych przez system. Pozostałe funkcje systemu - w szczególności te, których realizowanie jest celem stosowania (istnienia) systemu - nazwane zostały aplikacją (zastosowaniem). Dla prowadzenia komunikacji konieczny jest dostęp do[...]

 Strona 1