Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ADAMCZYK"

Pas zieleni izolacyjnej w Parku "Wioski Świata" w Krakowie DOI:10.15199/2.2015.1.7


  Współczesne parki tematyczne zajmują wielkie przestrzenie, dlatego zakładane są głównie poza granicami miast. Kiedy jednak jest to nieduży park w mieście, a jego znaczną część pokrywa gęsta roślinność, właściciel staje przed dylematem, jak zagospodarować tę zieleń. Park Edukacji Globalnej "Wioski Świata" w Krakowie graniczy od strony północnej z ulicą Tyniecką, a od zachodu z wielopasmową ulicą gen. Bohdana Zielińskiego. Znajduje się w obrębie Salezjańskiego Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży, gdzie wyznaczono część z kompleksem budynków na potrzeby Zgromadzenia i część rekreacyjnoedukacyjną, czyli Park Edukacji Globalnej "Wioski Świata". Ponieważ jest to miejsce interaktywne, poświęcone edukacji globalnej i wypoczynkowi, dlatego spotkało się z aprobatą zwiedzających. Portal podróżniczy Travelin umieścił "Wioski Świata" na piątym miejscu w rankingu najlepszych parków tematycznych w Polsce.Park staje się coraz popularniejszy i jest coraz chętniej odwiedzany. Zaniedbana, niepielęgnowana zieleń stała się dla założycieli problemem, zwłaszcza że zajmuje 20 proc. przestrzeni. "Kluczowym problemem jest duża liczba drzew uschniętych i chorych. Co więcej, zdrowe drzewa należą głównie do gatunków liściastych, a to sprawia, że w okresie zimowym do parku dostaj[...]

Chemiczna niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK

Czytaj za darmo! »

Kliniczne, mechaniczne oraz estetyczne aspekty powodują, iż aparaty protetyczne dla stomatologii konstruowane są z materiałów o precyzyjnie dobieranych cechach mechanicznych, fizycznych i chemicznych [1÷4]. Tytan i porcelana, materiały o bardzo dużej biozgodności, skłaniają do prowadzenia badań zmierzających do lepszego ich poznawania i szerszego wykorzystania w medycynie [5÷7]. Najlepszym materiałem licującym metalowe konstrukcje protetyczne w stomatologii jest porcelana dentystyczna [3÷4]. W zależności od stopnia topliwości, stosowany jest podział porcelan dentystycznych na: wysokotopliwe (1290÷1370°C), średniotopliwe (1090÷1260°C) i niskotopliwe (860÷1070°C). Temperatura topliwości tytanu i jego stopów α-Ti uwarunkowała termiczne parametry napalania porcelany na poziomi[...]

 Strona 1