Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Piotrowska"

Wpływ zamiany tłuszczu błonnikiem na cechy sensoryczne wędlin drobno rozdrobnionych

Czytaj za darmo! »

Autorzy podają wyniki badań nad wpływem częściowej zamiany tłuszczu błonnikiem ziemniaczanym i preparatem otrębowym na cechy sensoryczne kiełbasy parówkowej.Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanej ilości błonnika ziemniaczanego i preparatu otrębowego na jakość wędlin drobno rozdrobnionych typu parówkowa. W farszach wędlinowych zamieniono kolejno 7,5% oraz 10% tłuszczu drobnego uwodnion[...]

Wpływ częściowej zamiany tłuszczu błonnikiem na cechy sensoryczne wędlin drobno rozdrobnionych

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto badania dotyczące wpływu zastąpienia części tłuszczu (7,5% i 10%) uwodnionym błonnikiem pszennym i owsianym na teksturę oraz jakość sensoryczną wędlin drobno rozdrobnionych.Zaburzenia stanu zdrowia człowieka wynikające z wadliwego żywienia stanowią poważny problem społeczno- ekonomiczny. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami FAO/WHO, należy dążyć do zmiany zwyczajów żywieniowych [...]

Analiza uszkodzeń podłogi w budynku sakralnym DOI:10.15199/33.2017.12.15


  Podłoga posadowiona bezpośrednio na gruncie jest najniżej położoną poziomą przegrodą w budynku. Składa się z kilku współpracujących ze sobąwarstw: podłoża gruntowego; podbudowy; izolacji oraz czasami płyty betonowej [2]. Posadzka jest wierzchnią warstwą i w związku z tym poddana jest bezpośrednio działaniu różnych obciążeń, których intensywność zależy od specyfiki obiektu.Dużego znaczenia nabiera rzetelne zaprojektowanie oraz staranne wykonanie posadzki w celu zapewnienia właściwej jej użyteczności, trwałości i estetyki [1]. Przedmiotem rozważań przedstawionych w artykule jest podłoga w budynku kościoła pw.Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy (fotografia 1), wybudowanego w latach 1996 - 1999. Zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną zaplanowano kompleks sakralny składający się z budynków kościoła i plebanii wraz z łącznikiem między nimi. Kościół zaprojektowano jako bazylikę trójnawową, zorientowaną wzdłuż osi wschód-zachód. Od strony południowej umieszczono ośmioboczną kaplicę przylegającą do prezbiterium. Wieżę - dzwonnicę usytuowano w południowo-zachodnim narożu kościoła. Budynekwykonanowtechnologii tradycyjnej. Sztywność konstrukcji zapewnia współpraca przenikających się ścian ze sztywnymi stropami. Przeprowadzone w 1994 r. badania geotechniczne wykazały występowanie, na terenie przeznaczonympod zabudowę, stropu iłów ekspansywnych na rzędnej 36,20 m n.p.m. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie obiektu na głębokości o rzędnej 38,30mn.p.m., uzyskując w ten sposób niemal dwumetrową warstwę kompensacyjną. Fundament kościoła stanowią monolityczne ławy żelbetowe tworzące ruszt, a pozostałą część fundamentu płyta żelbetowa, na której wybudowana została dzwonnica. Z uwagi na trudne warunki geotechniczne zaprojektowano dwie pełne dylatacje: pierwszą między kościołem a łącznikiem, drugą między łącznikiem a plebanią.Wtrakcie budowy pojawiły się spękania ścian fundamentowych, które wiązano z osiadaniem gruntu. P[...]

Podsumowanie 61. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB - Krynica 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

20 - 25 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 61. KonferencjaNaukowaKomitetuInżynieriiLądowej iWodnejPANorazKomitetu Nauki PZITB -Krynica 2015, zorganizowana przezWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich wBydgoszczy.Konferencja ta to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń o szczególnie wysokim prestiżu dla środowiska akademickiego, naukowo-badawczego i technicznego pracującego na rzecz budownictwa. W tym roku uczestniczyło w niej ok. 260 przedstawicieli największych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktyków związanych z budownictwem. Uroczystość otwarcia konferencji zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa [...]

 Strona 1