Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA SZARANIEC"

Otrzymywanie bioaktywnych powłok na podłożu tytanu metodą osadzania elektroforetycznego (EPD)

Czytaj za darmo! »

Osadzanie elektroforetyczne (EPD) jest efektywną metodą modyfikacji powierzchni biomateriałów metalicznych. Technika ta umożliwia uzyskanie szerokiej gamy mikro- i nanopowłok o wysokiej czystości, również na implantach o złożonych kształtach [1÷3]. Najczęściej są nanoszone powłoki bioaktywne, np. hydroksyapatytowe, poprawiające jakość połączenia na granicy tkanka-implant [4, 5]. Inną funkcją jaką może spełniać warstwa modyfikująca na powierzchni materiału metalicznego jest ograniczenie jego korozji oraz zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych związków do środowiska biologicznego [6]. W przypadku implantów długookresowych ważnym problemem po wszczepieniu do żywego organizmu są zakażenia bakteryjne, które mogą pojawić się nawet kilka lat po implantacji i doprowadzić do bardzo poważnych następstw zdrowotnych. Dlatego coraz częściej zwraca się uwagę, aby implanty, szczególnie te stosowane w chirurgii kostnej, spełniały również funkcję bakteriobójczą lub bakteriostatyczną [7]. Optymalnym rozwiązaniem stają się więc warstwy wielofunkcyjne łączące działanie antykorozyjne, bioaktywne i antybakteryjne. Niniejsza praca przedstawia badania wstępne dotyczące modyfikacji podłoża tytanowego metodą osadzania elektroforetycznego wielofunkcyjnych powłok łączących działanie bioaktywne fosforanów wapnia lub krzemionki z działaniem antybakteryjnym srebra. Na tym etapie prac podjęto próbę otrzymania odpowiednich powłok bioaktywnych. materiały I METODY Próbki o wymiarach 14×10×0,5 mm wykonane z tytanu Grade 2 pokrywano bioaktywnymi proszkami fosforanu trójwapnia TCP lub nanokrzemionki za pomocą elektroforezy. W celu dobrania odpowiednich parametrów procesu zbadano zachowanie się cząstek w warunkach osadzania elektroforetycznego i wyznaczono zależność potencjału ζ (dze[...]

Porowate biomateriały tytanowe modyfikowane ceramiką bioaktywną

Czytaj za darmo! »

Ze względu na dobre parametry mechaniczne, stosunkowo niską gęstość oraz najlepszą wśród materiałów metalicznych biozgodność tytan i jego stopy znajdują powszechne zastosowanie jako materiały na implanty medyczne, zwłaszcza implanty kostne. W przypadku porowatego tytanu o odpowiednio zaprojektowanej mikrostrukturze można obserwować wrastanie tkanki kostnej w pory materiału, dzięki czemu połączenie implant-kość staje się znacznie mocniejsze. Dodatkową poprawę osteointegracji można uzyskać przez modyfikację materiału fazami bioaktywnymi, umożliwiającymi wytworzenie z tkanką wiązania o charakterze chemicznym. Taka powierzchniowa modyfikacja tytanu może spełniać również inne bardzo istotne zadanie, a mianowicie zabezpieczać implant przed działaniem środowiska biologicznego i ograni[...]

Structure of sintered Ni-Ti-Fe shape memory alloys

Czytaj za darmo! »

Properties of NiTi shape memory alloy (SMA) are sensitive to any modification that can change the atom environment. It is due to the occurrence of the reversible thermoelastic martensitic transformation. This transformation is so called “civil" transition and proceeds by a correlated atom shuffle. Among the known modifications of NiTi properties there are changes in the chemical composition [1], thermomechanical treatment [2] and/or manufacturing technique [3]. First of all, the NiTi alloys are sensitive to changes in chemical composition. The raise of titanium contents of 0.1 at. % increases the transformation temperatures of 10 degrees. Moreover, substitution of either nickel or titanium by third alloying element strongly influences thermal behavior. The third element can be use for controlling transformation temperatures, thermal hysteresis width, change of the transformation course and sequences as well as for increase the stability of the transformation temperatures [4]. For example addition of zirconium or hafnium increases transformation temperatures [5], whereas cobalt, iron or aluminum decreases of their values [6]. Copper reduces [7] while hafnium [5] broadens thermal hysteresis of the martensitic transformation. In comparison to a binary NiTi alloy, addition of iron or cobalt causes change in the course of the martensitic transformation. In the NiTi alloy the B2 parent phase transforms directly to the B19´ monoclinic martensite. In ternary NiTiFe or NiTiCo alloy this transformation is preceded by additional phase transition - the R-phase transformation [8]. It is worth to note that the B2-R-B19´ transformation sequence can occur without any special thermal or thermo- -mechanical treatment. In order to directly influence the martensitic transformation the nonconventional production techniques such as powder metallurgy (PM) [9], melt-spinning (MS) [9] or twin roll casting (TRC) [10] for manufacturing the NiTi-ba[...]

 Strona 1