Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Seruga"

Badania doświadczalne sprężonej powłoki ochronnej stalowego zbiornika amoniaku DOI:10.15199/33.2015.09.43


  W artykule przedstawiono sposób realizacji powłoki z betonu sprężonego stanowiącej osłonę zbiornika stalowego, wktórymmagazynowany jest amoniak o temperaturze dochodzącej do -40 °C. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w trakcie realizacji sprężenia, które stanowią podstawę do oceny skuteczności zrealizowania założeń projektowych. Słowa kluczowe: połączenie przegubowo-przesuwne, powłoka walcowa sprężona, stokaż amoniaku.Zbiorniki amoniaku, poza wymaganiami ogólnymi stawianymi zbiornikom na ciecze [1 - 4], podlegają przepisom Dyrektywy 96/82/EC [5] z 9 grudnia 1996 r., obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Niestety, mimo coraz nowocześniejszych technologii, nadal zdarzają się awarie i katastrofy tych zbiorników. Jednymz przykładów jest katastrofa stokażu amoniaku w Jonawie (Litwa), który 20 marca 1989 r. przewrócił się na bok, uszkadzając ścianę i uwalniając 7000 ton ciekłego amoniaku. Opary uległy zapłonowi, a ogień rozprzestrzenił się na cały kompleks zabudowy zawierającej 35 tys. ton nawozów zgromadzonych w magazynach. W katastrofie zginęło ok. 60 osób zagazowanych NH3, który utworzył rozlewisko o głębokości 0,70 m na bardzo dużym obszarze. Kolejnym przykładem jest niedawny wybuch w fabryce nawozów w West (Teksas,USA).Bilans katastrofy to kilkanaście osób zabitych i ponad 200 rannych. Pożar doprowadził do eksplozji dwóch zbiorników z amoniakiem, która zniszczyła nie tylko fabrykę, ale i sąsiednie zabudowania. Zbiorniki amoniaku zwykle proj[...]

 Strona 1