Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Deng Lia"

Starzeniowe badanie siły przyczepności pomiędzy miękkimi kauczukami silikonowymi a poli(metakrylanem metylu) DOI:10.15199/62.2018.12.19


  Stosowany w protezach dentystycznych miękki materiał podścielający z kauczuku silikonowego jest polimerem winylo-siloksanowym zawierającym wiązania Si-O w łańcuchu głównym. Jest to elastyczny i wytrzymały żel o stabilnych właściwościach chemicznych bez żadnych plastyfikatorów. Charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz długą żywotnością kliniczną i może być stosowany w laboratoriach. Jest to najczęściej stosowany miękki materiał podścielający w praktyce dentystycznej1, 2). W porównaniu z innymi miękkimi materiałami podścielającymi, materiały na bazie kauczuku silikonowego wykazują raczej niewystarczającą siłę przyczepności do PMMA, dlatego spajanie miękkiego materiału podścielającego na bazie kauczuku silikonowego stanowiło istotny problem badawczy. Miękkie materiały podścielające mogą być stosowane m.in. do podścielania protez dentystycznych, modyfikacji protez, jako produkty do zespołów krzyżowych oraz w przypadku torbieli szczęki. W zależności od składu chemicznego można je podzielić na poliakrylany, kauczuki silikonowe i kauczuki fluorowe, a w zależności od metody utwardzania na takie, które utwardzają się w temperaturze pokojowej, pod wpływem światła oraz ciepła. Kauczuki silikonowe wykazują oczywiste zalety w porównaniu z innymi rodzajami materiałów, takie jak długotrwała elastyczność, duże bezpieczeństwo biologiczne, przyczepność chemiczna do żywicznej podstawy, bezwonne utwardzanie, brak wydzielania ciepła, łatwość użytkowania, brak konieczności stosowania specjalnych urządzeń oraz użyteczność wewnątrz i na zewnątrz. Dostawca materiałów przeprowadził obróbkę, lecz problemem była niezadowalająca długotrwała przyczepność oraz wnikanie grzybów. Chociaż materiał poliakrylanowy jest całkowicie połączony z PMMA i wykazuje dużą siłę przyczepności, nie jest bezwonny, a ponadto wytrącają się z niego plastyfikator i etanol. Traci elastyczność po kilku miesiącach, a także wykazuje wtórną cytotoksyczność, która powoduje[...]

 Strona 1