Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Kaźmierczak"

Projektowanie zbiorników z betonu do magazynowania skroplonych gazów na podstawie PN-EN 14620 DOI:10.15199/33.2015.09.16


  Artykuł przedstawia ogólne koncepcje i zasady projektowania zewnętrznych, walcowych zbiorników z betonu, do magazynowania skroplonych gazów o temperaturach pomiędzy 0 °C i -165 °C. Słowa kluczowe: beton sprężony, zbiorniki cylindryczne, skroplone gazy, niska temperatura.Norma PN-EN 14620 [1] zawiera wymagania dotyczące materiałów, projektowania, konstruowania i instalowania naziemnych zbiorników na gaz skroplony. Schłodzenie gazu do temperatury równej lub niższej od temperatury wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym pozwala zachować równowagęmiędzy fazą ciekłą i gazową.Wzbiorniku utrzymuje się niewielkie nadciśnienie, którego maksymalną wartość ograniczono do 0,5 bara. Projektowanie zbiorników o ciśnieniu wewnętrznym powyżej 0,5 bara ujęto w normie PN-EN 13445 [2]. Typowe produkty magazynowane w zbiornikach izotermicznych, których temperatura robocza wynosi od 0 °C do -165 °C, przedstawiono w tabeli 1. Z zakresu normy wyłączono zbiorniki do magazynowania skroplonego tlenu, azotu i argonu. Koncepcje zbiorników Naziemne zbiorniki do mag[...]

Badania doświadczalne sprężonej powłoki ochronnej stalowego zbiornika amoniaku DOI:10.15199/33.2015.09.43


  W artykule przedstawiono sposób realizacji powłoki z betonu sprężonego stanowiącej osłonę zbiornika stalowego, wktórymmagazynowany jest amoniak o temperaturze dochodzącej do -40 °C. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w trakcie realizacji sprężenia, które stanowią podstawę do oceny skuteczności zrealizowania założeń projektowych. Słowa kluczowe: połączenie przegubowo-przesuwne, powłoka walcowa sprężona, stokaż amoniaku.Zbiorniki amoniaku, poza wymaganiami ogólnymi stawianymi zbiornikom na ciecze [1 - 4], podlegają przepisom Dyrektywy 96/82/EC [5] z 9 grudnia 1996 r., obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Niestety, mimo coraz nowocześniejszych technologii, nadal zdarzają się awarie i katastrofy tych zbiorników. Jednymz przykładów jest katastrofa stokażu amoniaku w Jonawie (Litwa), który 20 marca 1989 r. przewrócił się na bok, uszkadzając ścianę i uwalniając 7000 ton ciekłego amoniaku. Opary uległy zapłonowi, a ogień rozprzestrzenił się na cały kompleks zabudowy zawierającej 35 tys. ton nawozów zgromadzonych w magazynach. W katastrofie zginęło ok. 60 osób zagazowanych NH3, który utworzył rozlewisko o głębokości 0,70 m na bardzo dużym obszarze. Kolejnym przykładem jest niedawny wybuch w fabryce nawozów w West (Teksas,USA).Bilans katastrofy to kilkanaście osób zabitych i ponad 200 rannych. Pożar doprowadził do eksplozji dwóch zbiorników z amoniakiem, która zniszczyła nie tylko fabrykę, ale i sąsiednie zabudowania. Zbiorniki amoniaku zwykle proj[...]

 Strona 1