Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Seruga"

Modernizacja wydzielonej komory fermentacyjnej po 15 latach eksploatacji DOI:10.15199/33.2015.09.31


  W artykule przedstawiono analizę statyczno-wytrzymałościową kopuły zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF).Wyniki otrzymane z analizywykazały niedobór nośności do 15% w przekrojach charakterystycznych kopuły i przekroczenie dopuszczalnej szerokości rys. Na istniejącej kopule zbiornika wykonano dodatkowy płaszcz żelbetowy.Wpodsumowaniu przeanalizowano wpływ zaproponowanego sposobu wzmocnienia na stan naprężeńwkopule podczas eksploatacji oraz w sytuacji awaryjnej pracy zbiornika (chwilowe przepełnienie). Słowa kluczowe: kopuła żelbetowa, stan naprężenia, wzmocnienie kopuły, zbiornikWKF.Zbiorniki żelbetowe to obiekty inżynierskie, w których przy doborze geometrii najistotniejsze jest spełnienie stanu granicznego użytkowalności. Podstawowym kryterium podczas realizacji i eksploatacji zbiorników na ciecze jest zachowanie ich szczelności [1]. Na etapie projektowania należy przeanalizować możliwość wystąpienia zarysowania konstrukcji zbiornika podczas wznoszenia i eksploatacji, uwzględniając "próbę szczelności" oraz sytuacje awaryjne przy przepełnieniu zbiornika. Wartykule przedstawiono sposób przywrócenia przydatności do użytkowania zbiornika WKF powyłączeniu z użytkowaniaw2012 r. na skutekwielu przeciekówwkopule stożkowej. Zaproponowane rozwiązanie obejmuje iniekcję rys na kopule zbiornika oraz wykonanie dodatkowego żelbetowego płaszcza. Opis konstrukcji Zbiornik został zrealizowany w okresie wrzesień 1997 -maj 1999 r. ZbiornikWKF wykonany został w technologii tradycyjnej jakomonolityczny, żelbetowy cylindryczny o wewnętrznym promieniu 7,5 m. Ściana zbiornika o stałej grubości 0,6 m została monolitycznie połączona z kopułą stożkową grubości 0,25 m o nachyleniu α = 30° (rys[...]

Badania doświadczalne sprężonej powłoki ochronnej stalowego zbiornika amoniaku DOI:10.15199/33.2015.09.43


  W artykule przedstawiono sposób realizacji powłoki z betonu sprężonego stanowiącej osłonę zbiornika stalowego, wktórymmagazynowany jest amoniak o temperaturze dochodzącej do -40 °C. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w trakcie realizacji sprężenia, które stanowią podstawę do oceny skuteczności zrealizowania założeń projektowych. Słowa kluczowe: połączenie przegubowo-przesuwne, powłoka walcowa sprężona, stokaż amoniaku.Zbiorniki amoniaku, poza wymaganiami ogólnymi stawianymi zbiornikom na ciecze [1 - 4], podlegają przepisom Dyrektywy 96/82/EC [5] z 9 grudnia 1996 r., obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Niestety, mimo coraz nowocześniejszych technologii, nadal zdarzają się awarie i katastrofy tych zbiorników. Jednymz przykładów jest katastrofa stokażu amoniaku w Jonawie (Litwa), który 20 marca 1989 r. przewrócił się na bok, uszkadzając ścianę i uwalniając 7000 ton ciekłego amoniaku. Opary uległy zapłonowi, a ogień rozprzestrzenił się na cały kompleks zabudowy zawierającej 35 tys. ton nawozów zgromadzonych w magazynach. W katastrofie zginęło ok. 60 osób zagazowanych NH3, który utworzył rozlewisko o głębokości 0,70 m na bardzo dużym obszarze. Kolejnym przykładem jest niedawny wybuch w fabryce nawozów w West (Teksas,USA).Bilans katastrofy to kilkanaście osób zabitych i ponad 200 rannych. Pożar doprowadził do eksplozji dwóch zbiorników z amoniakiem, która zniszczyła nie tylko fabrykę, ale i sąsiednie zabudowania. Zbiorniki amoniaku zwykle proj[...]

 Strona 1