Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jaroslav HOMISIN"

Reducing vibration and torsional oscillations in mechanical system

Czytaj za darmo! »

The subject of the paper is vibration monitoring and measurements of the remote object in the pneumatic self-regulating clutch. Data from accelerometer sensor is further processed in dsPIC microcontroller targeted in minimalizing the torsional oscillations in mechanical system. Differential pneumatic flexible clutch is applied for reducing the torsional oscillation phenomena during the regular operation. Conclusions are derived and formulated. Streszczenie: Praca dotyczy nowych sposobów dostrajania układów mechanicznych drgających skrętnie za pomocą sprzęgieł pneumatycznych. Ograniczenie rezonansowych drgań skrętnych w układach mechanicznych w oparciu o układ mikroprocesorowy jest przedmiotem przedstawionych badań. Układ zawiera akcelerometr wraz z procesorem 16 bitowym ds. PIC. (Redukcja drgań skrętnych za pomocą sprzęgła pneumatycznego). . Key words: dsPIC, flexible differential shaft coupling, 3-axis accelerometer, PWM duty cycle Słowa kluczowe: dsPIC, elastyczne pneumatyczne sprzegnięcie wałów, drgania skrętne, akcelerometr, sprzęgła pneumatyczne Torsional oscillation dumping in the mechanical system Long time operation of mechanical system causes fatigue and changing of mechanical properties of piston machinery that are able to causes dangerous torsional oscillation in the mechanical system. This problem can be solved by means of suitable modification of dynamic properties of flexible shaft couplings. One of solution is pneumatic flexible shaft coupling that have constant characteristic[...]

 Strona 1