Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj Binczyk"

Montaż mostu przez Wisłę w Kamieniu DOI:10.15199/33.2015.07.21


  W artykule opisano konstrukcję przęseł mostu drogowego przezWisłę w Kamieniu (woj. lubelskie) i kluczowe operacje montażowe. Wykonawca przewidział montaż konstrukcji przez nasunięcie podłużne ze wspornikiem o rekordowej długości 108 m. Niestety, w początkowej fazie montażu dźwigary uległy lokalnemu uszkodzeniu polegającemu na plastycznej utracie płaskiej postaci środników. W artykule przedstawiono alternatywny projekt nasuwania, który został z powodzeniemzrealizowany, oraz wnioski dotyczące przyczyn pierwotnych niepowodzeń i zrealizowanego projektu nasuwania. Słowa kluczowe: most, konstrukcja cienkościenna, nasuwanie podłużne, wyboczenie, nośność środników blachownic.1). 1) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Autor do korespondencji: krzysztof.zoltowski@bridges.pl Montaż mostu przez Wisłę w Kamieniu Installation of bridge over the Vistula in Kamień dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG1)*) mgr inż. Mikołaj Binczyk1) Streszczenie. W artykule opisano konstrukcję przęseł mostu drogowego przezWisłę w Kamieniu (woj. lubelskie) i kluczowe operacje montażowe. Wykonawca przewidział montaż konstrukcji przez nasunięcie podłużne ze wspornikiem o rekordowej długości 108 m. Niestety, w początkowej fazie montażu dźwigary uległy lokalnemu uszkodzeniu polegającemu na plastycznej utracie płaskiej postaci środników. W artykule przedstawiono alternatywny projekt nasuwania, który został z powodzeniemzrealizowany, oraz wnioski dotyczące przyczyn pierwotnych niepowodzeń i zrealizowanego projektu nasuwania. Słowa kluczowe: most, konstrukcja cienkościenna, nasuwanie podłużne, wyboczenie, nośność środników blachownic. Abstract. The paper describes the structure of a road bridge over the Vistula River in the Kamien (Lublin province). The Contractor planned the erection using the incremental launching method with the record cantilever of 108 meters. Because of incorrect actions in the first phase several plas[...]

Zmodernizowany most Łazienkowski w Warszawie - analizy z wykorzystaniem modelu numerycznego MES DOI:10.15199/33.2016.04.10


  W artykule przedstawiono proces modelowania statycznego przęseł mostu Łazienkowskiego wWarszawie, który został poddany odbudowie po pożarze 14 lutego 2015 r. Sprawdzające obliczenia numeryczne wykonano w związku z badaniami konstrukcji podczas próbnego obciążenia. Przeprowadzono weryfikację obliczeń projektowych i zaprojektowano próbne obciążenie. Podsumowano wyniki analizy i badań. Dodatkowo opisano nową, stalową konstrukcję nośną obiektu i proces jej montażu. Słowa kluczowe: most; odbudowa; analiza numeryczna; nośność; próbne obciążenie.Most Łazienkowski to jeden z ośmiu drogowych mostów Warszawy, którym na drugi brzeg Wisły przejeżdża prawie 130 tys. pojazdów na dobę. Gdy 14 lutego 2015 r. pod praską częścią mostu wybuchł pożar składowanych tam desek, ogień przeniósł się na obiekt i strawił znaczną część drewnianego pomostu technologicznego znajdującego się pod jezdnią. Wskutekwysokiej temperatury stalowy pomost uległ nieodwracalnymuszkodzeniom (fotografia 1). Zaistniała konieczność wyłączenia przeprawy z użytkowania, co spowodowało znaczne utrudnienia komunikacyjne. WładzeWarszawy zleciływykonanie [...]

Zwodzona kładka dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku - analizy dynamiczne z wykorzystaniem modelu numerycznego MES DOI:10.15199/33.2017.06.25


  Realizacja przeprawy pieszej z wyspy Ołowianki przezMotławę (rysunek 1) do Starego Miasta Gdańska była wyczekiwana od lat. W końcu w 2012 r. został ogłoszony i rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs na architektoniczno-techniczną koncepcję kładki. Zwycięskim projektem została propozycja zwodzonej kładki [4] słoweńskiej pracowni projektowej Ponting Inżynierski Biro. Budowę rozpoczęto w maju 2016 r., natomiast oddanie kładki do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2017 r. Inwestorem zastępczym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, natomiast generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercore. Konstrukcja kładki Zgodnie z projektem [3, 4] kładka składa się z części zwodzonej i stałej (rysunek 2). Część stała to przęsło żelbetowe o rozpiętości 13,4miklasycznymprzekroju płytowym (rysunek 3). Część zwodzoną stanowi przęsło o rozpiętości 40,5mukształtowanewformie dźwigara skrzynkowego o zmiennej geometrii oraz dwustronnego pomostu w postaci płyty ortotropowej opartej na poprzecznicachwspornikowo zamocowanych do dźwigara głównego (rysunek 3). Po stronie wyspy Ołowianki zaplanowano wykonanie przyczółka zintegrowanego z budynkiem sterowni kładki, w którym będą umieszczone siłowniki hydrauliczne służące do zwodzenia kładki, urządzenia sterujące oraz pomieszczenie dla obsługi. Podnoszenie przęsła ma się odbywać w zakresie od 0° do 65° od poziomu, a planowany czas zwodzenia kładki ma wynosić ok. 2 min. Dodatkowy aspektwizualny i użytkowy będzie stanowiło oświetlenie typu LED zamontowane wpochwytach balustrady.Nawierzchnia zostanie wykonana z żywicy epoksydowej. Analiza wytrzymałościowa Wramach prac zleconych przez inwestora przeprowadzono niezależną ocenę wytrzymałości obiektu [7].Wtym celu wykonano szczegółowy powłokowo-belkowy model numeryczny przęsła zwodzonego w środowiskuMES SOFiSTiK. Za pomocą czterowęzłowych elementówpowłokowych o zadanej grubości odwzorowanowszystkie elementy składowe konstrukcji[...]

Awarie mostu Cłowego w Szczecinie DOI:10.15199/33.2018.01.26


  W1955 r. opracowano nowy projekt techniczno-roboczy mostuCłowegowSzczecinie, który po raz pierwszy został wybudowany na początkuXIVw. Przyczółki i filary mostu wykonano jako żelbetowe. Korpusy przyczółków oparto częściowo na starych podporach i nowych fundamentach posadowionych na palach prefabrykowanych. Filarywykonano techniką kesonową na fundamentach starych filarów. Układ statyczny mostu stanowi trójprzęsłowa belka gerberowska (rysunek 1), a konstrukcję nośnąwprzekroju poprzecznym- kablobetonowy ustrój płytowo-żebrowy. Mimo że betonowe konstrukcje sprężone znane były wcześniej, to pierwsze udane realizacje w Europie pojawiły się po II wojnie światowej, gdy zastosowano cięgna (liny) sprężające o wytrzymałości ~1650 MPa. Projektanci z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk (Maksymilian Wolff i Henryk Żółtowski)mieli już za sobą udane realizacjemostówsprężonych. Przęsła skrajne (wschodnie i zachodnie) wykonano jako swobodnie podparte ze wspornikami do zawieszenia przęsła środkowego. Rozpiętość przęsła wschodniego wynosi 58,25 m, zachodniego 58,60 m, natomiast wysięgi wsporników 22,30 m. Przęsła skrajne składają się z trzech zasadniczych pasmpo dwa dźwigary w każdym(łącznie sześć dźwigarówwprzekroju poprzecznym- rysunek 2). Każde pasmo zostało sprężone dwudziestoma czterema kablami splotowymi 37φ5mm metodą Baur-Leonhardta (rysunek 3). Systempolega na ułożeniuwszystkich kabli obwodowo w postaci jednego pakietu. Zakotwienia realizowano jako rozproszonewbetonowych blokach kotwiących na obu końcach przęsła. Sprężeniewprowadzono przez rozparcie ruchomego bloku kotwiącego i przęsła.Wszystkie kable napinano jednocześnie, co prawdopodobnie było jedną z przyczyn pierwszej awarii.W części nadpodporowej i wspornikowej płyta pomostu została sprężona dodatkowymi kablami pojedynczymi, a dźwigary połączono płytą dolną o grubości 16 cm, tworząc w ten sposób zamknięty, monolityczny przekrój skrzynkowy (łącznie t[...]

Niekonwencjonalna metoda korekty siły w wieszaku drogowego wiaduktu łukowego DOI:10.15199/33.2016.01.19


  Artykuł dotyczy widuktu łukowego zlokalizowanego w Słupsku w ciągu nowo budowanej łącznicy DK 6 i DK 21. Jako wieszaki na obiekcie zastosowano typowy systemsworzniowy bez możliwości naciągania (nie ma mufy i nakrętek). Odpowiednie siły w cięgnach miały pojawić się w sposób naturalny po zwolnieniu przęsła z podpór montażowych. Jak się okazało, jeden z wieszaków został pozbawiony naciągu.Wartykule przedstawiono sposób identyfikacji sił w wieszakach oraz niekonwencjonalną metodę korekty siły w nienapiętym wieszaku. Słowa kluczowe: wiadukt łukowy, regulacja siły w wieszaku, wydłużenie termiczne.mm. 1) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: krzysztof.zoltowski@bridges.pl Niekonwencjonalna metoda korekty siły w wieszaku drogowego wiaduktu łukowego Unconventional way of adjustment of tension in steel hanger of arche road viaduct dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG1)*) mgr inż. Mikołaj Binczyk1) mgr inż. Przemysław Kalitowski1) Streszczenie. Artykuł dotyczy widuktu łukowego zlokalizowanego w Słupsku w ciągu nowo budowanej łącznicy DK 6 i DK 21. Jako wieszaki na obiekcie zastosowano typowy systemsworzniowy bez możliwości naciągania (nie ma mufy i nakrętek). Odpowiednie siły w cięgnach miały pojawić się w sposób naturalny po zwolnieniu przęsła z podpór montażowych. Jak się okazało, jeden z wieszaków został pozbawiony naciągu.Wartykule przedstawiono sposób identyfikacji sił w wieszakach oraz niekonwencjonalną metodę korekty siły w nienapiętym wieszaku. Słowa kluczowe: wiadukt łukowy, regulacja siły w wieszaku, wydłużenie termiczne. Abstract. Paper refers to the arch viaduct in Słupskwhich is a part of ne[...]

Ocena pracy dźwigara zadaszenia Hali Blanika w Gdańsku DOI:10.15199/33.2016.07.31


  Wartykule przedstawiono kompleksowe sprawdzenie nośności stalowej konstrukcji zadaszenia Hali Leszka Blanika w Gdańsku. Dokonano oceny wpływu otworów dużej średnicy w środnikach dźwigara na jego nośność. Oszacowano nośność nietypowego, zginanego styku doczołowego łączącego elementy dwuteowe klasy 4. Obliczenia wykonano na podstawie norm i analiz modeli MES. Słowa kluczowe: analiza numeryczna, zadaszenie stalowe, styk doczołowy, nośność.powłokowych, 1) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: zoltowk@pg.gda.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono kompleksowe sprawdzenie nośności stalowej konstrukcji zadaszenia Hali Leszka Blanika w Gdańsku. Dokonano oceny wpływu otworów dużej średnicy w środnikach dźwigara na jego nośność. Oszacowano nośność nietypowego, zginanego styku doczołowego łączącego elementy dwuteowe klasy 4. Obliczenia wykonano na podstawie norm i analiz modeli MES. Słowa kluczowe: analiza numeryczna, zadaszenie stalowe, styk doczołowy, nośność. Abstract. The paper presents profound verification of a load capacity for the roof in the Leszek Blanik sport hall in Gdansk. An influence of significant-diameter holes in the web on a load capacity of a girder was evaluated. A bending resistance of an untypical butt joint which connects I-sections in class 4 was assessed. Calculations were done on the basis of design codes and additional, non-linear FEM analysis. Keywords: numerical analysis, steel roof, butt joint, load capacity. Fot. 1. Hala w trakcie budowy (a) oraz styk doczołowy dźwigara (b) [...]

Identyfikacja właściwości statycznych i dynamicznych zwodzonej kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku DOI:10.15199/33.2017.10.37


  17 czerwca 2017 r. przekazano do użytkowania pierwszą kładkę z przęsłem zwodzonym w historycznym Starym Gdańsku (fotografia 1), łączącą Długie Pobrzeże w rejonie Zamczyska z wyspą Ołowianką. Projektantem kładki jest słoweńska firma Ponting, wykonania dokumentacji szczegółowej podjęło się Biuro Mosty Gdańsk, a nadzór naukowy nad inwestycją prowadziła Politechnika Gdańska. Inwestorem była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu miasta, zaś generalnymwykonawcą PrzedsiębiorstwoUsług Technicznych Intercore. Wartość inwestycji to 10 mln zł. Kluczowym elementem konstrukcji są dwa bliźniacze dźwigniki hydrauliczne, które napędzają system zwodzenia kładki. Układ napędowy został wykonany przez firmę Bosch Rexroth. Dźwigniki stanowią ruchome podparcie przęsła podczas wspornikowego otwierania, a gdy przęsło jest opuszczone i pracuje w schemacie belki wolnopodpartej, nie są aktywne (rysunek 1 i fotografia 2). Ostatnim etapem przed przekazaniemmostu do użytkowania były badania odbiorcze polegające na próbnym obciążeniu statycznym i dynamicznym BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2017 (nr 542) 1) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Adres do korespondencji: krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań pod pr[...]

 Strona 1