Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW RAKOWSKI"

Struktura i odporność na zużycie przez tarcie warstw azotowanych z powierzchniową strefą fosforanów cynku wytworzonych na stali X37CrMoV5-1

Czytaj za darmo! »

Technologia azotowania jarzeniowego jest szeroko stosowana w przemyśle do kształtowania właściwości użytkowych częsci maszyn i narzędzi wykonanych z różnych gatunków stali, w tym m.in. stali austenitycznych i narzędziowych [1÷3]. Z kolei proces fosforanowania chemicznego jest stosowany szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i budowy maszyn w aspekcie zwiększania odporności korozyjnej, lepszej przyczepności lakieru do karoserii samochodowych, jak też obniżenia współczynnika tarcia w obróbkach plastycznych kształtowania blach stalowych [4, 5]. Proces azotowania jarzeniowego ze względu na możliwość precyzyjnej kontroli składu fazowego i chemicznego wytworzonych warstw oraz ich stanu naprężeń własnych jest również szeroko stosowany w rozwijanych w ostatnich latach perspektywicznych technologiach hybrydowych, gwarantujących wytworzenie warstw powierzchniowych o unikatowych, wzajemnie uzupełniających się właściwościach użytkowych, np. w połączeniu z metodą naparowania łukowego (wytwarzanie powłok azotku chromu). Zapewniają one formom ze stali EN X37CoMoV5-1 wysoką odporność na żużycie przez tarcie, żaroodporność i odporność na duże odkształcenia [6, 7]. Obecnie proces ten jest stosowany szeroko w wytwarzaniu warstw kompozytowych (wieloskładnikowych i wielofazowych) w procesach jedno- i dwustopniowych w technologiach hybrydowych w połączeniu z metodami PVD, natryskiwania cieplnego, chemicznego i elektrochemicznego wytwarzania powłok, procesami CVD, w przypadku kształtowania właściwości nie tylko różnych gatunków stali, ale również stopów tytanu i niklu oraz stopów magnezu [6, 7]. W pracy zawarto wyniki badań mikrostruktury, odporności na zużycie przez tarcie warstw kompozytowyh typu: od powierzchni fosforany cynku (bez i z zawartością środka smar[...]

Application of TiN/Si3N4 nanocomposite surface layers in duplex coatings on stainless and high speed steels

Czytaj za darmo! »

The TiN/Si3N4 layers ware deposited on nitrided 316L stainless steel and SW7M high speed steel to form duplex coatings. The 316L was glow discharge nitrided at 450, 460 and 550oC respectively, while SW7M was nitrided at 450oC. The TiN/Si3N4 was formed with magnetron reactive sputtering using TiSi4 (at. %) target and substrate was kept at ~300oC. The microstructure observations indicated that [...]

Struktura i właściwości mechaniczne powłok BN wytworzonych na stali 316L azotowanej jarzeniowo w temperaturach 450°C i 550°C

Czytaj za darmo! »

Warstwy azotku boru charakteryzują się dużą odpornością korozyjną i odpornością na zużycie przez tarcie. Ze względu na charakter adhezyjny wytwarzanych powłok azotku boru konieczne jest stosowanie warstw przejściowych, np. azotowanych jarzeniowo, charakteryzujących się określoną twardością i topografią powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań warstw wytworzonych metodami hybrydowym[...]

Mechanical and tribological properties of electrodeposited Ni-Mo coatings

Czytaj za darmo! »

Hard chromium coatings are widely used in aerospace, automotive, hydraulic and machinery industry to reduce friction, wear and corrosion. Electrodeposition is a frequently used technique to deposit such a coatings because is simple, low cost and low temperature. Main advantage is to possibility of relatively uniform deposition on large, complex shape elements. Nowadays hard chromium that dominates within this group coatings were characterize by good mechanical and corrosion resistance but the deposition process is toxic and carcinogenic. Many environmental friendly materials are proposed to replace electroplated chromium coatings, and one of them are nickel based alloys coatings - Ni-P [1], Ni-Mo [2], Ni-W [3] and nanocomposite coatings like Ni-P-Al2O3 [4], Ni-W-SiC [5]. Pure Ni coatings are not hard and wear resistant, but their properties could be significantly improved by alloying and reducing the grain size to nanocrystalline structure. It is reported that Ni-Mo deposits have a good corrosion resistance but there is a lack of tribological studies. For coating-substrate systems wear is not only determined by hardness as showed classical theories of friction [6]. Increase of hardness is usually associated with rise of stiffness and frequently cause change of deformation mechanisms from plastic to brittle fracture. Many studies indicate than wear depends on quotient of hardness H and modulus of elasticity E [7] which is called plasticity index. This value can be used to quantitatively assess the load that may be carried on by the coating in the elastic stress regime. Wear at the elastic state, when abrasive wear dominates is significantly lower than under plastic deformation. The value of the contact force that caused plastic deformation of the coating can be calculated from Hertz theory [8]: P R R pl E l ind = 0 68 3 ⋅ ⋅ 3 2 2 . π (1) where Eind is the reduced modulus of elasticity of coating and the [...]

 Strona 1