Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech PUSZ"

Wpływ niskotemperaturowej plazmy na biologiczne właściwości ziarna

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu plazmy niskotemperaturowej na biologiczne właściwości ziarna pszenicy. Sprawdzono wpływ obróbki plazmą na rozwój mikroorganizmów znajdujących się na powierzchni ziarna. Do wytwarzania plazmy wykorzystano wyładowania elektryczne w reaktorze z tzw. złożem upakowanym, zasilanym napięciem o częstotliwości 100 Hz oraz 83 kHz. Obróbkę plazmą prowadzono w powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym. Oszacowano orientacyjny koszt procesu sterylizacji ziarna. Abstract. The influence of the nonthermal plasma on biological properties of the seed-grain is presented in the paper. The possibility of the inactivation of microorganisms during plasma treatment was checked. The electrical discharges in the reactor with backed-bed were used to plasma generation. The experiments were carried out in the air under atmospheric pressure. The operating costs of the process were also estimated. (The influence of the nonthermal plasma on the biological properties of the seed-grain). Słowa kluczowe: plazma niskotemperaturowa, niszczenie mikroorganizmów, obróbka ziarna. Keywords: nonthermal plasma, inactivation of microorganisms, seed-grain treatment. Wstęp Przechowywanie i konserwacja żywności jest jednym z poważniejszych problemów szeroko pojmowanego przemysłu spożywczego. Brak odpowiedniej ochrony produktów stanowiących pokarm dla ludzi i zwierząt prowadzi do utraty ich wartości odżywczych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za proces psucia się żywności jest rozwój na ich powierzchni mikroorganizmów, najczęściej zarodków grzybów. Osobnym problemem jest aktywność biologiczna materiału siewnego, również ograniczona występowaniem różnego rodzaju mikroorganizmów na powierzchni nasion. Z wymienionych powodów od wielu lat trwają intensywne badania nad poszukiwaniem skutecznych sposobów dezaktywacji szkodliwych organizmów z produktów spożywczych. Wydaje się, że problem ten jest szczególnie istotny w rolnictwie, np. w przecho[...]

 Strona 1