Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ŁEMPIŃSKI"

Laboratoryjne badanie skuteczności wykrywania upadków z wy DOI:10.15199/148.2017.6.16


  Wraz z rozwojem techniki powstają nowe, coraz bardziej wydajne maszyny. Zwłaszcza rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwia tworzenie tzw. inteligentnych systemów wytwarzania. Moce obliczeniowe tych systemów w pierwszej kolejności wykorzystywane są do monitorowania procesu wytwórczego. Coraz częściej są także wykorzystywane do monitorowania poziomu bezpieczeństwa operatorów systemu. Dzięki temu wzrasta także poziom bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn. W nowoczesnych systemach coraz częściej do realizacji funkcji bezpieczeństwa stosowane są urządzenia czujnikowe wykrywające położenie specjalnych etykiet, a w konsekwencji obiektów, na których etykiety są zainstalowane [1, 2]. Przykładem takiego wyposażenia jest system RTLS, który wykrywa położenie etykiety [3, 4]. Przykładem zastosowania systemu lokalizacji do zwiększenia bezpieczeństwa jest jego wykorzystanie do monitorowania aktywności pracowników [5] w celu wykrywania sytuacji wymagającej pomocy medycznej. Innym przykładem zastosowań związanych z bezpieczeństwem są zakłady chemiczne Arge Phoenix SMD w Kölliken, Szwajcaria. W tym przypadku występuje konieczność przebywania pracowników w pobliżu składowisk toksycznych odpadów chemicznych. Wiążą się z tym znaczne zagrożenia związane z możliwością nagromadzenia się toksycznych oparów w ograniczonej przestrzeni, a także z możliwością wybuchu lub pożaru. W takim przypadku niezbędne jest zorganizowanie natychmiastowej ewakuacji wszystkich zagrożonych. Jest to możliwe dzięki ciągłemu monitorowaniu ich lokalizacji w obszarze składowiska. Jednocześnie widoczny jest rozwój elektronicznych systemów rejestracji czasu pracy. Aktualnie są to zazwyczaj urządzenia zawierające czytnik kart RFID, kodu kreskowego, albo paska magnetycznego, w których rejestracja czasu pracy następuje po zbliżeniu lub włożeniu przez osobę karty [...]

 Strona 1