Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ LENIART"

Właściwości elektrochemiczne i korozyjne stopów Rex 734 i Panacea P558 w roztworze H2SO4

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary właściwości elektrochemicznych i korozyjnych stopów Rex 734 i Panacea P558 w odtlenionym roztworze 0,5 mol/dm3 H2SO4 w temperaturze 25oC (298 K). Wyznaczono swobodne potencjały korozyjne (w otwartym obwodzie), charakterystyki woltamperometryczne według Stern-Geary'ego i Tafela, krzywe potencjodynamiczne w szerokim zakresie anodowej polaryzacji oraz elektrochemiczne [...]

 Strona 1