Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karol Lisowski"

ZDALNY ZINTEGROWANY MODUŁ NADZORU RADIOWO – WIZYJNEGO DOI:10.15199/59.2015.8-9.24


  Przedstawiono prace koncepcyjne, badawcze oraz implementacyjne skoncentrowane na praktycznej realizacji systemu lokalizacji i śledzenia obiektów z wykorzystaniem kamer wizyjnych i identyfikacji radiowej. Zaproponowano metodę integracji danych w celu zwiększenia dokładności i skuteczności detekcji obiektów. Omówiono założenia projektowe oraz technologie opracowane w ramach rozwijanego multimodalnego modułu nadzoru. Zaproponowano i przedyskutowano praktyczne zastosowania opisanego systemu. 1. WPROWADZENIE Aktualny coraz szybszy rozwój techniki, elektroniki, teleinformatyki, radiokomunikacji oraz innych dziedzin nauki możliwy jest dzięki właściwemu funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych. Elementy infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej jak również mechanizmy i protokóły ukryte w wyższych warstwach systemów mają strategiczne znaczenie w kontekście niezawodności i skuteczności wymiany informacji. Coraz częściej sieci telekomunikacyjne i systemy teleinformatyczne pełnią istotną funkcję w procesach utrzymania i zarządzania infrastrukturą krytyczną np. energetyczną [1]. Zapewnienie bezpieczeństwa strategicznym obiektom infrastruktury państwa wymaga działania w dwóch płaszczyznach: bezpieczeństwo sieci oraz fizyczne bezpieczeństwo obiektu. Ze względu na rozwijający się problem bezpieczeństwa informatycznego istnieje wiele mechanizmów, w tym komercyjnych, pozwalających zabezpieczyć infrastrukturę przed nieupoważnionymi dostępem do zasobów np. za pośrednictwem sieci Internet. Druga warstwa, która nie może być pominięta, związana jest z kontrolą fizycznego dostępu do obiektu. Istotne jest przeciwdziałanie nieuprawnionym próbom dostępu do obiektów strategicznych z zewnątrz, jak również zabezpieczenie przed niepowołanym celowym uszkodzeniem infrastruktury od środka przez personel obiektu np. sabotaż. Obserwowane na przełomie ostatnich lat zagrożenia bezpieczeństwa i spowodowany nimi wzrost [...]

 Strona 1