Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EGBERT BAAKE"

Efficient heating by electromagnetic sources in metallurgical processes: recent applications and development trends

Czytaj za darmo! »

A wide range of industrial metallurgical heating and melting processes are carried out using electromagnetic sources. The application of electromagnetic processes offers many advantages from technological, ecological and economical point of view. Although the technology level of the electro heating and melting installations and processes used in the industry today is very high, there are still potentials for improvement and optimization. In this paper recent applications and future development trends for efficient heating by electromagnetic sources in metallurgical processes are described along selected examples in the field of heating for forging, rolling, hardening, joining, and pressing.. Streszczenie.. Większość przemysłowych procesów metalurgicznych dotyczących nagrzewania i topienia jest przeprowadzana z wykorzystaniem źródeł elektromagnetycznych. Zastosowanie procesów elektromagnetycznych daje możliwość uzyskania wielu korzyści z technologicznego, ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Pomimo, że poziom technologiczny urządzeń stosowanych obecnie w nagrzewaniu elektrycznym i topieniu oraz poziom technologii samych procesów przemysłowych jest wysoki, wciąż istnieje miejsce dla ulepszeń i optymalizacji. W niniejszym artykule przedstawione są najnowsze zastosowania oraz tendencje rozwojowe dla efektywnego nagrzewania z wykorzystaniem źródeł elektromagnetycznych w procesach metalurgicznych na podstawie wybranych przykładów z zakresu nagrzewania w procesach kucia, walcowania, hartowania, łączenia i tłoczenia (Efektywne nagrzewanie przy użyciu źródeł elektromagnetycznych: najnowsze zastosowania i tendencje rozwojowe). Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, procesy elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, zastosowania metalurgiczne. Keywords: energy efficiency, electromagnetic processes, induction heating, metallurgical application. Introduction Thermal processing technologies are an indispensable part of many industrial p[...]

LES of Heat and Mass Exchange in Induction Channel Furnaces

Czytaj za darmo! »

This paper introduces LES model verification for heat and mass transport in Induction Channel Furnace (ICF) and its comparison with twoequation turbulence models. LES Simulation results show very good accordance with experimental data including both flow structure and temperature distribution in the melt. Transit flow velocity in the channel is also estimated. Streszczenie. Praca przedstawia we[...]

Analysis of melting and casting processes of TiAl in the cold induction crucible vacuum furnace

Czytaj za darmo! »

Melting of high-purity cast products is often carried out in the induction furnace with cold crucible (IFCC), which offers various technological and economical advantages like melting, alloying, overheating, and casting in one process-step. Due to its importance for modern industry it has become the subject for numerical modeling [1÷3]. The main distinguishing feature is that the melt is kept in the water-cooled crucible and, therefore, high-purity of material is assured by solid skull layer at the melt-crucible contact zone. Practical experiences show that the overheating temperature of the entire melt, which is determined by the electromagnetic, hydrodynamic and thermal process factors, is one of the key parameters of this technological process. The task of optimizing melt ove[...]

 Strona 1