Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Petr KAŠPAR"

Geometrical selectivity of current sensors

Czytaj za darmo! »

Analizujemy wpływ zewnętrznych prądów niezrównoważenia na bezstykowe czujniki prądowe w szczególności na matryce gradientowe czujników i układy poziomowania prądu. Najlepsze tłumienie prądów bliskich można osiągnąć poprzez użycie jarzma magnetycznego, w którym zoptymalizowano ekranowanie. Układy poziomujące zaprojektowane przez nas wykazują niski błąd przewodności i tłumią zewnętrzne prądy ponad 20 000 razy. (Wpływ zewnętrznych prądów niezrównoważenia na bezstykowe czujniki prądowe) Abstract. We analyze the influence of external "unclamped" currents on contactless current sensors, especially the gradient sensor arrays and the current clamps. Best suppression of close currents can be achieved by using magnetic yoke with optimized shielding. DC/AC fluxgate current clamps of our design have low perming error and suppress external current by the factor of 20 000. Słowa kluczowe: Czujniki prądu, poziomowanie, ekranowanie, błędy pomiaru. Keywords: Current sensors, clamping, shielding, measurement errors. Introduction Resistive shunt is the basic electric current sensor. Besides its simplicity it has well known disadvantages [1]: - it has no galvanic insulation - it dissipates energy causing elevated temperature - the measured current should be interrupted. However it has one important advantage: the external fields and currents have negligible effect on resistive shunt reading. Contact-less current sensors have numerous advantages compared to resist[...]

 Strona 1