Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL IMIOŁEK"

REKONSTRUKCJA TRÓJWYMIAROWYCH MIKROSTRUKTUR STALI JEDNOFAZOWYCH


  Cyfrowa Reprezentacja Materiału (ang. DMR) umożliwia nie tylko wirtualne odwzorowanie rzeczywistego materiału, ale również przeprowadzenie symulacji numerycznych zjawisk zachodzących w materiale podczas odkształcenia oraz przeróbki cieplnej. Im rzetelniej odwzorowana jest struktura materiału tym dokładniej można odzwierciedlić zachodzące w niej procesy. Artykuł przedstawia dwie autorskie metody rekonstrukcji trójwymiarowego wirtualnego materiału na podstawie zdjęć przekrojów mikrostruktur materiałowych. W kolejnych rozdziałach opisane zostały szczegóły opracowanych metod bazujące na klasteryzacji oraz śledzeniu konturu ziaren. Ponadto, przedstawione zostały wyniki rekonstrukcji oraz perspektywy rozwoju metod w aspekcie rekonstrukcji materiałów wielofazowych. Słowa kluczowe: cyfrowa reprezentacja materiału, rekonstrukcja mikrostruktur materiałowych 3D RECONSTRUCTION OF 3D MATERIAL MICROSTRUCTURES OF ONE PHASE STEELS Digital Material Representation (DMR) allows not only virtual representation of a real material, but also performance of numerical simulations of phenomena occurring in microstructure during deformation or heat treatment. However, the level of DMR reliability highly influences results of numerical simulations. This paper presents two newly elaborated methods of reconstruction of 3D virtual material on the basis of micrographs obtained from subsequent material slices. In the next chapters the details of created methods, based on clustering and grain contour tracing, are presented. Moreover, the results obtained from both analysis are discussed as well as future possibilities of the development. Keywords: digital material microstructure, reconstruction of 3D microstructures Wstęp Metody trójwymiarowej rekonstrukcji komputerowej mikrostruktur materiałów są bardzo ściśle uzależnione od rodzaju materiałów oraz od metody eksperymentalnej używanej do analizy wnętrza materiału. Metody eksperymentalne można ogólnie podzielić na grupy[...]

 Strona 1