Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Pękalski"

IMPLEMENTACJA NARZĘDZI WSPÓŁPRACY INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH (ITS) DOI:10.15199/59.2015.8-9.32


  Istotą ITS jest korzystanie z komunikacji w środowisku dynamicznie zmieniającym się w czasie i przestrzeni, jak np.: zmiana położenia komponentów ITS, zmiana parametrów ruchu, zmiany w składzie tych komponentów, wpływ na nie warunków zewnętrznych, wykorzystanie automatyzacji itp. Udogodnienia w modelu komunikacji ITS są użytecznym narzędziem do realizacji usług współpracujących systemów. Implementacja ich znormalizowanych rozwiązań powinna zapewnić oczekiwane funkcje oraz interoperacyjność usług ITS. 1. WSTĘP Komunikacja ma fundamentalne znaczenie w przypadku systemów transportowych wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne i działających w sposób zautomatyzowany lub automatyczny. Można stwierdzić, że odpowiednio sprawna i skuteczna komunikacja jest kluczem do funkcjonowania inteligentnych, współpracujących ze sobą systemów transportowych (ang. cooperative ITS - C-ITS). C-ITS stawiają rozwiązaniom komunikacji generalnie wymagania podobne jak inne aplikacje wymieniające informacje: pojemność, szybkość, czasy reakcji, niezawodność,... Jednak w pewnych przypadkach są to wymagania szczególne, a niejednokrotnie krytyczne, z punktu widzenia celów i warunków działania systemu transportowego. Do tych szczególnych wymagań może należeć: znajomość lokalnych warunków i adaptacja do nich, szybkość i pewność działania itp. Od nich może zależeć realizacja aplikacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czy automatyczne reakcje na okoliczności środowiska (np. warunki atmosferyczne, stan infrastruktury, awarie, zachowanie innych podmiotów transportu,...). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku aplikacji w pojazdach, które współpracują z aplikacjami w innych pojazdach (relacja pojazd-pojazd, ang. vehicle to vehicle - V2V) lub z aplikacjami zlokalizowanymi w infrastrukturze transportowej (relacja pojazd-infrastruktura, ang. vehicle to infrastructure- V2I albo relacja infrastruktura - pojazd, ang. infrastructure to vehicle - I2V) lub ogóln[...]

 Strona 1