Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Podlasek"

SPRAWNOŚĆ OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ W SYSTEMIE INSIGMA*) POPRZEZ INFRASTRUKTURĘ DOSTĘPOWĄ O OGRANICZONEJ PRZEPUSTOWOŚCI DOI:10.15199/59.2015.8-9.93


  W referacie zamieszczono wyniki testów Systemu Obsługi Zgłoszeń o Zdarzeniach i Zagrożeniach (SOZZ) w warunkach zmniejszonej przepustowości łącza dostępowego. Referat ten jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące sprawności przekazu informacji o zdarzeniach w środowisku ogólnie określanym jako zdegradowane. Uzyskane wyniki wskazują na możliwości realizacji obsługi zgłoszeń z pewnymi ograniczeniami. Jako zasadniczy protokół do przekazu informacji o zdarzeniach zastosowany jest standardowy protokół SIP. 1. WSTĘP Zadaniem Systemu Obsługi Zgłoszeń o Zdarzeniach i Zagrożeniach jest dostarczanie danych dla podsystemu analizy ruchu drogowego w systemie INSIGMA. Obsługa zgłoszeń rozumiana jest tu jako zespół czynności wykonywanych w celu przyjęcia, przetworzenia i udostępnienia informacji o zdarzeniach i zagrożeniach w ruchu drogowym, napływających do systemu. Zgłaszane zdarzenia mogą mieć wpływ na jakość obsługi ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich ale przede wszystkim wykorzystywane są do uzyskiwania informacji i monitorowania obszarów nieobjętych zasięgiem sensorów systemu INSIGMA. System SOZZ zapewnia tę funkcjonalność poprzez wykorzystanie tzw. sensorów mobilnych, którymi są różnego typu terminale przenośne - np. PDA, smartfony i inne urządzenia wyposażone w aplikację umożliwiającą zgłaszanie zaobserwowanych zagrożeń, wypadków czy innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednym z problemów, które należało rozwiązać było zapewnienie możliwie krótkiego czasu przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych do systemu INSIGMA. Zagadnienie to jest m.in. jednym z elementów sprawnego działania wszelkiego rodzaju służb ratowniczych (np. funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa). Znane są nowe techniki powiadamiania o zdarzeniach w sposób automatyczny (np. system eCall [13]), mimo to często jedynym źródłem informacji okazuje się być człowiek wyposażony w terminal przenośny (np. telefo[...]

 Strona 1