Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Wiercioch"

Studies on physicochemical properties of the precursor and the activity and selectivity of the nickel catalyst in hydrogenation of rapeseed oil Badania fizykochemicznych właściwości prekursora oraz aktywności i selektywności niklowego katalizatora w uwodornieniu oleju rzepakowego DOI:10.12916/przemchem.2014.928


  Two Ni/Al2O3 and Ni/(Al2O3·CeO2) catalysts were prepd. and used for hydrogenation of bleached rapeseed oil in a batch reactor at 180oC under 1.5-20 atm. The addn. of Ce resulted in decreasing the content of trans-fatty acids in the product of the reaction carried out under 20 atm. Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości dwóch prekursorów katalizatora do utwardzania tłuszczów: niklowo-glinowego oraz niklowo-glinowego z dodatkiem ceru. Zbadano wpływ dodatku ceru na aktywność katalizatora Ni/(Al2O3·CeO2) w procesie uwodornienia bielonego oleju rzepakowego oraz na ilość powstających izomerów trans kwasów tłuszczowych w uwodornionym produkcie. W praktyce przemysłowej proces uwodornienia olejów roślinnych jest najczęściej prowadzony na nośnikowych katalizatorach niklowych1-3). Główną wadą katalizatorów niklowych jest koniecz-ność pracy w temp. powyżej 150°C, przy których promowana jest niekorzystna izomeryzacja wiązań podwójnych z konfiguracji cis do konfiguracji trans. Udział izomerów TFA (trans-fatty acids) w olejach roślinnych uwodornionych na nośnikowych katalizatorach niklowych może dochodzić do 40-50%, a izomerów położeniowych do 30-60%4). Z procesowego punktu widzenia izomeryzacja do form trans jest pożądana, ponieważ uzyskuje się umiarkowany wzrost temperatury topnienia oleju przy niższym stopniu uwodornienia (temperatura topnienia formy cis estru metylowego kwasu oleinowego wynosi -20,2°C, a formy trans 9,9°C)5), niższe zużycie wodoru i przez to niższe koszty. Z medycznego punktu widzenia jest to jednak proces bardzo niekorzystny. Wyniki badań naukowych pokazują, że TFA powstające w trakcie uwodornienia, podobnie jak nasycone kwasy tłuszczowe, odkładają się jako osad na ściankach naczyń krwionośnych, doprowadzając ostatecznie do ich niedrożności, co w konsekwencji powoduje zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca6, 7). Ponadto, TFA obniżają poziom frakcji cholesterolu o dużej gęstości HDL[...]

 Strona 1