Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Kacprzak"

BIM w geotechnice DOI:


  BIM, czyli modelowanie lub zarządzanie informacjami o budynku, w idealnym rozwiązaniu stanowić ma kompletną bazę danych graficznych (geometria) i pozagraficznych (informacja) opisujących zarówno wznoszoną inwestycję, jak i istniejące elementy, istotne z punktu widzenia jej powstania. Informacje dostarczane są we wszystkich fazach cyklu życia inwestycji (planowanie, projektowanie, realizacja i eksploatacja), ale proces realizacji inwestycji z zastosowaniem technologii BIM to czas nie tylko wprowadzania danych do modelu, ale i oczekiwanej wymiany informacji. Ta współpraca owocuje synergią związaną z brakiemkonieczności odnajdywania, interpretowania i wprowadzania różnych parametrów lub nieprzewidywalnego czasu oczekiwania na informację zwrotną. Jak jest w geotechnice? Technologia BIMw geotechnice może być zastosowana w trzech podstawowych obszarach: ● wymiany danych przez zastosowanie cyfrowej wersji dokumentacji geologicznej; ● automatyzacji procesu projekto[...]

 Strona 1