Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KARINA SKWARA"

Modyfikaty skrobi o dużej lepkości

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowo opracowanych pochodnych skrobi o dużej lepkości, zawierających grupy karbamoiloetylowe. Badano reakcje fosforanu diskrobiowego z akryloamidem na drodze addycji. Wielkościami poddanymi badaniom były: zawartość wodorotlenku sodu, czas i temperatura reakcji. Scharakteryzowano podstawowe właściwości tych polimerów przy użyciu różnych technik instrumentalnych, t[...]

Krzemowa mikropompka gazowa z napędem piezoelektrycznym

Czytaj za darmo! »

Prowadzone w ITE badania dotyczące układów do analiz chemicznych gazów, a także badania w zakresie zalewania i odpowietrzania układów do analiz cieczowych były powodem rozpoczęcia prac wiodących do opracowania krzemowej mikropompki gazowej, działającej w oparciu o dynamiczne zawory bierne [1, 2, 4]. Konstrukcja pompki Konstrukcja pompki składa się z dwóch płytek krzemowych (rys. 1). W płytce górnej wytworzono w procesie trawienia anizotropowego membranę (9,2 × 6,9 mm). W płytce dolnej, w procesie dwustronnego trawienia anizotropowego wykonano dwa zawory bierne oraz wgłębienia pozwalające na samocentrowanie obu płytek w procesie klejenia. Element piezoelektryczny (8 × 6 mm) - działający w modzie d31 - połączony jest z membraną za pomocą kleju przewodzącego. Struktury krzemowe wykonano oraz zmontowano na linii doświadczalnej ITE. który przyklejono do membrany. Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 3. W efekcie - za celowe przyjęto ograniczenie parametrów [...]

Oscylator pierścieniowy CMOS jako układ detekcji odkształcenia nanoczułych mikrosond krzemowych

Czytaj za darmo! »

Standardowymi rozwiązaniami elektronicznych układów pomiarowych wychylenia mikrobelek krzemowych są piezorezystory skonfigurowane w mostki Wheastone'a [1, 2] lub tranzystory MOS [3, 4]. Istnieje możliwość wykorzystania, jako układu detekcyjnego, bardziej złożonego układu CMOS - oscylatora pierścieniowego. Układ taki reaguje na odkształcenie belki zmianą częstotliwości drgań własnych i [...]

Mikroprzepływowe immunoczujniki z detekcją amperometryczną

Czytaj za darmo! »

W przypadku nowoczesnych urządzeń analitycznych, takich jak bioczujniki bardzo istotnymi cechami są: niski koszt pojedynczego testu, jak najkrótszy czas w którym można uzyskać wyniki, wielofunkcyjność, duża czułość oraz możliwość analizowania złożonych próbek. Można to uzyskać poprzez zastosowanie układu mikroprzepływowego, amperometrycznego systemu detekcji oraz analitycznych technik immunoenzymatycznych, takich jak ELISA (Enzyme-Linked Immunoassay), czy ELISPOT (Enzyme-Linked Immuno-Spot Assay) [1]. W przypadku detekcji amperometrycznej najczęściej używane są immunoglobuliny z klasy G (IgG) znakowane enzymami, takimi jak: fosfataza alkaliczna, peroksydaza, katalaza, laktaza i galaktozydaza. Istnieje szeroki wybór testów ELISA nadający się do aplikacji w czujnikach do oznacz[...]

 Strona 1