Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Kołakowski"

BADANIA ENERGOCHŁONNOŚCI ETYKIETY HYBRYDOWEGO SYSTEMU LOKALIZACYJNEGO UWB/BLE DOI:10.15199/59.2019.6.71


  W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wykorzystanie specjalizowanych systemów radiowych do lokalizacji urządzeń i osób oraz oferowania usług opartych na informacjach lokalizacyjnych. Poza zapewnieniem dokładnej informacji o lokalizacji obiektu przed systemami stawiane są dodatkowe wymagania dotyczące zasięgu działania, pojemności systemu oraz energochłonności urządzeń tworzących system. Szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem są systemy umożliwiające wykorzystanie hybrydowych technik lokalizacji. Wraz z wykorzystaniem algorytmów do przetwarzania wyników takich jak np. AHP (Analytic Hierarchy Process) [1] lub algorytm filtracji Kalmana [2], techniki te umożliwiają uzyskanie dokładniejszej informacji o lokalizacji niż w przypadku stosowania systemów opartych na jednej technice radiowej. W wielu rozwiązaniach wykorzystuje się dodatkowe techniki np. czujniki inercyjne [3]. Literatura dotycząca hybrydowych rozwiązań w obszarze systemów lokalizacyjnych jest bogata. Tematem większości publikacji jest wpływ łączenia różnych technik na dokładność lokalizacji. Niestety pomijane są zagadnienia dotyczące energochłonności urządzeń, mającej duży wpływ na funkcjonalność systemu. Na rys. 1 przedstawiono architekturę systemu realizowanego w ramach projektu IONIS (Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia challenges). Węzły systemu (UWB + BLE + WiFi) Etykiety Sterownik systemu UWB + BLE Rys. 1. Architektura systemu lokalizacyjnego System składa się z: etykiet, węzłów oraz sterownika systemu. Rolą etykiet jest emitowanie sygnałów umożliwiających ich lokalizację przez węzły systemu (system multilateralny). System łączy w sobie trzy techniki radiowe UWB, BLE i WiFi. Pierwsze dwie są wykorzystywane przez węzły do lokalizowania etykiet. W przypadku techniki UWB rejestrowane są czasy przybycia pakietów, zaś w przypadku BLE poziomy odbieranego sygnału. Wyniki pomiarów wykonanych przez węzły są przekazywane za pośrednictw[...]

 Strona 1