Wyniki 1-10 spośród 66 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard S. Romaniuk"

Konferencja TESLA Technology Collaboration

Czytaj za darmo! »

trzecia konferencja plenarna konsorcjum naukowo-technicznego TESLA na temat techniki i fizyki akceleratorowej odbyła się w japońskim centrum techniki akceleratorowej KEK w Tsukubie w dniach 25-28 września 2006 r. Zgromadziła ponad 100 czołowych postaci z tej dziedziny nauki i techniki, głównie szefów laboratoriów krajowych. Konferencja odbyła się w okresie, gdy centrum akceleratorowe KEK, p[...]

X Konferencja i Szkoła "światłowody i ich Zastosowania" Krasnobród, 4-7 X 2006

Czytaj za darmo! »

Pierwsza Konferencja z cyklu "światłowody i ich Zastosowania" odbyła się 30 lat temu, w lutym 1976 r., w pałacu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnej pod Warszawą. Zorganizowano ją wówczas z inicjatywy profesorów: Janusza Groszkowskiego, Adama Smolińskiego, Andrzeja Waksmundzkiego, Zenona Szpiglera, Bogdana Paszkowskiego. W czasie konferencji prezentowano pierwsze polskie światłowody telekom[...]

Polskie Konsorcjum Europejskiego Lasera Rentgenowskiego

Czytaj za darmo! »

Wielkie projekty badawcze muszą być podejmowane przez duże konsorcja międzynarodowe. Bardzo duże projekty wymagają stworzenia konsorcjów krajowych, łączących się następnie w konsorcja europejskie. Projekty o łączonym charakterze badawczo-użytkowym wymagają ponadto utworzenia spółek prawa handlowego o ograniczonej odpowiedzialności, związanych z danym projektem. Jednym z projektów badawcz[...]

Instytut Systemów Elektronicznych w projektach CARE i EuCARD. Badania i Zastosowania Akceleratorów w Europie

Czytaj za darmo! »

Technika akceleratorowa jest jedną z tych dziedzin nauki i techniki, która wymaga projektowania, budowy i następnie eksploatacji, przez pewien okres czasu, wielkiej infrastruktury technicznej. Ten okres, który jest czasem efektywnego życia badawczego wielkiego akceleratora, wynosi ok. 20-25 lat. Być może w przyszłości, wraz ze zwiększeniem tempa rozwoju, ten okres może ulec skróceniu. Akceleratory mniejsze, o zaawansowanej konstrukcji, do zastosowań medycznych i technicznych, powstają jako konsekwencja i produkt równoległy prac nad wielkimi akceleratorami badawczymi. Wielkość infrastruktury badawczej jest narzucana przez coraz większe wymagania dotyczące energii i intensywności wiązki akceleratorowej. Największe akceleratory badawcze, ze względu na bardzo wysokie koszty budowy[...]

 Strona 1  Następna strona »