Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA PILISZKO"

Wysokotemperaturowa korozja elementów kotłów przemysłowych napawanych stopami niklu Inconel 625 i 686

Czytaj za darmo! »

Spalanie w kotłach przemysłowych odpadów i śmieci sortowanych powoduje tworzenie się w spalinach bardzo agresywnych chlorków i fluorków, których szkodliwe oddziaływania wymagają odpowiednich zabezpieczeń takich elementów kotłów, jak rury wymienników i komory spalania przed korozją i erozją [1÷3]. Ze spalaniem odpadów związane są zjawiska powierzchniowe, które mogą towarzyszyć kontaktowi spal[...]

WYKORZYSTANIE METOD ELEKTROCHEMICZNYCH W BADANIACH WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW ALUMINIUM ORAZ STOPÓW MAGNEZU

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium i stopy magnezu są uznawane za stopy typu lekkiego. Znalazły one zastosowanie jako materiał konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz kosmicznym, jak również w budownictwie, elektronice, medycynie i innych gałęziach przemysłu. Główne właściwości powodujące tak szerokie wykorzystanie, to między innymi: niska gęstość, duża wytrzymałość, trwałość, ciągliwość, plastyczność, wysokie przewodnictwo cieplne, dobra zdolność do odlewania i spawania. Jednakże ze względu na wysoką reaktywność chemiczną stopy te charakteryzują się ograniczoną odpornością na korozję (głównie stopy magnezu). W niniejszym artykule przedstawiono przykłady wykorzystania badań z użyciem różnych technik elektrochemicznych, takich jak: pomiar potencjału otwartego ogniwa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna oraz techniki woltamperometryczne w celu określenia właściwości stopów aluminium i magnezu. Podstawowe metody elektrochemiczne są użytecznym narzędziem pozwalającym określić podatność materiałów na różne formy korozji oraz mogą być zastosowane w badaniach prowadzących do zwiększenia odporności korozyjnej stopów Al oraz Mg. Słowa kluczowe: metody elektrochemiczne, korozja, stopy aluminium, stopy magnezu AN APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL METHODS TO STUDY THE PROPERTIES OF ALUMINUM AND MAGNESIUM ALLOYS Aluminum and magnesium alloys are currently considered as light‐weight structural materials for innovative applications in automotive, space and aircraft industries, as well as, in architecture, electronics, medicine and in other industries. The main properties which make light alloys a valuable material are its low density, strength, recyclability, durability, ductility, formability, conductivity, good cast ability, weld ability, comparable with polymeric materials, etc. Among disadvantages high chemical reactivity and limited corrosion resistance (mainly magnesium alloys) focus an attention of manufacturers, as well as, material sci[...]

 Strona 1