Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Barbara BARTOSZEWSKA"

Stacjonarne sieci telekomunikacyjne

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przewidywanych kierunków rozwoju usług i infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Wyjściem do analizy jest ocena obecnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego, określenie kierunków tego rozwoju w świetle zmieniających się wymagań użytkowników usług i obserwowanych ich zachowań wobec zwiększającej się konkurencji pomiędzy dostawcami. Rosnące oczekiwania użytkowników, szczególnie wobec nowych usług świadczonych w nowoczesnych cyfrowych sieciach, takich jak dostęp do Internetu, telefonia internetowa i usługi multimedialne, w tym telewizja cyfrowa, powodują, że obecna infrastruktura telekomunikacyjna, w znacznej części wykorzystująca rozwiązania i techniki tradycyjnej stacjonarnej sieci telefonicznej, staje się niewystarczająca. [...]

Trzęsienie ziemi w telefonii stacjonarnej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zawarto elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach realizacji wieloletniego programu pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Telefonia stacjonarna w Polsce przechodzi obecnie trudny okres: od kilku lat m[...]

Ekspansja telefonii mobilnej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zawarto elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach programu wieloletniego pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. O poziomie telefonizacji rynku w Polsce zaczyna obecnie decydować telefonia mobilna, któr[...]

Szaleństwo Internetu

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach wieloletniego programu pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. O tym, że Internet rozwija się w ogromnym tempie, nikogo nie trzeba chyba przekon[...]

Szaleństwo Internetu

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach wieloletniego programu pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. O tym, że Internet rozwija się w ogromnym tempie, nikogo nie trzeba chyba przekon[...]

Wielkość rynku telefonii stacjonarnej i zmiany jego struktury

Czytaj za darmo! »

Rynek telefonii stacjonarnej w Polsce przechodzi obecnie trudny okres: po kilkuletnim zastoju zaczęto wprowadzać nowe rozwiązania regulacyjne, mające na celu stymulację konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi w tym segmencie telekomunikacji. Wszystko to, chociaż z pewnym czasowym przesunięciem, wpływa na zmianę zachowania się podmiotów, na strukturę rynku oraz na wielkość jego przy[...]

Kształtowanie się cen w sieciach stacjonarnych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Działania regulatora rynku telekomunikacyjnego (Urzędu Komunikacji Elektronicznej - UKE), ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego przez zniesienie barier wejścia na rynek i zmianę struktury rynku, w konsekwencji powinny doprowadzić do znacznego obniżenia cen za usługi telekomunikacyjne. Procentowy udział operatora zasiedziałego Telekomunikacji Polskiej (TP) w[...]

Dostępność i wykorzystanie e-usług w Polsce

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały zawarte elementy raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt:. Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Internet z roku na rok zyskuje na popularności i to już nie tylko na całym świecie,[...]

Efekty rynkowe rozpoczęcia działalności przez operatorów wirtualnych sieci ruchomych (MVNO)

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zawarte elementy raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt:. Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Przez wiele lat struktura rynku telefonii mobilnej w Polsce praktycznie nie ulegała żadnym isto[...]

Przyszłość polskiego rynku telefonii mobilnej na tle wybranych krajów UE

Czytaj za darmo! »

W niniejszym opracowaniu zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt.: Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej istnieją znaczące dysproporc[...]

 Strona 1  Następna strona »