Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam Witold STADLER"

Noise signal analyzer for multi-terminal devices

Czytaj za darmo! »

Noise features of electronic materials and devices become leading in modern application, where low-power and lowvoltage signalling are dominating direction. Moreover, noise parametrization of electronics devices is very important tool especially in low-frequency limit where two applications arises: (i) reliability testing and (ii) fundamental research. Nevertheless the specialized measuremen[...]

Właściwości szumowe rezystorów polimerowych na bazie nanorurek węglowych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wyniki badań właściwości elektrycznych rezystorów grubowarstwowych z kompozycji polimerowych zawierających nanorurki węglowe. Badania rezystancji wykonano w zakresie temperatury od 77 K do temperatury pokojowej zaś pomiary szumu niskoczęstotliwościowego w temperaturze pokojowej. Przeprowadzono identyfikację szumu oraz wyznaczono intensywność szumową C materiału rezystywnego, która posłużyła do porównania właściwości badanych rezystorów i typowych rezystorów grubowarstwowych. Abstract. Experimental studies of noise properties of CNT-based polymer thick film resistors have been described. Resistance has been measured in temperature range from 77 K up to room temperature. Low-frequency noise has been tested in room temperature. Noise intensity parameter C has been calculated, and then used for comparison properties of studied resistors with properties of other thick-film resistors. (Noise properties of CNT-based polymer resistors). Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, szum 1/f, rezystor grubowarstwowy, rezystor polimerowy. Keywords: carbon nanotubes, 1/f noise, thick-film resistor, polymer resistor. Wprowadzenie W ostatnich latach notuje się w mikroelektronice wzrost zainteresowania kompozycjami polimerowymi z nanorurkami węglowymi (ang. carbon nanotubes, CNT) ze względu na możliwość wytwarzania z nich technikami drukarskimi elementów funkcjonalnych o niespotykanych dotąd właściwościach [1, 2]. W pracy [3] pokazano, że w polimerowych rezystorach grubowarstwowych wykonanych z kompozycji zawierającej 1% CNT obserwuje się dwa składniki szumu rezystancyjnego: (a) szum 1/f i (b) termicznie aktywowane źródła szumu o widmie lorencjanowskim. Ponadto, stwierdzono, że intensywność szumu, mierzona w pasmach dekadowych rośnie ze wzrostem temperatury. Natomiast w tej pracy przedstawiamy dalsze wyniki badań właściwości elektrycznych polimerowych rezystorów grubowarstwowych wykonanych na bazie nanorurek. Zbadano wpływ ułamka obję[...]

Further improvement of Pb/Cd-free CaRuO3 thick-film resistors


  Thick-film resistors (TFRs) are very popular in many fields of electronics. They are typically made from pastes containing conducting (RuO2, Bi2Ru2O7 or CaRuO3) and Pb-containing glass components as well as organic vehicle, which are screen-printed on substrates and then fired in low or high temperature processes. TFRs gained many proponents over years of their usage, due to their advantages, as cheap technology, good performance parameters, and easy control of sheet resistance. On the other hand, RuO2-based resistors enter very demanding field of temperature sensing in cryogenics. Novel technique called printing electronics, in conjunction with eco-friendly materials, opens new page and makes thick-film technology still perspective. However, it implies design of new materials, like Pb/Cd-free solders and pastes for TFRs, what is challenge for technologists who have to develop new generation of materials. For example, well known and widely used in TFRs fabrication RuO2-based resistive pastes include lead-borosilicate glass and therefore they do not fulfill RoHS directive and have to be replaced with their Pb/Cd-free counterparts. Unfortunately, in spite of great effort, Pb/Cd-free TFRs are still at the explorative stage [1-5]. However, first attempts, suggest that CaRuO3 better works with Pb/Cd-free glasses [4] and therefore it is more promising conducting component than widely used RuO2. On the other hand, currently Pb/Cd-free CaRuO3-based TFRs are noisier than Pb/Cd-free RuO2-based or Pb-containing TFRs and form bad interface at least with Pb/Cd-free AgPd-based, contacts [6]. In this work we present our new results concerning studies of electrical properties of Pb/Cd-free CaRuO3-based TFRs. The innovation is that the resistive paste was made of the conducting component which is the mixture 1:1 of CaRuO3 and RuO2 powders. Resistance vs. temperature measurements and low-frequency noise spectroscopy methods have been applie[...]

 Strona 1