Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Irena Karbowiak"

Przegląd wiadomości prasowych DOI:


  Polska - GUS: dobre zbiory zbóż podstawowych Według GUS (wstępne szacunki z dnia 30 lipca br.), tegoroczna produkcja zbóż podstawowych w P olsce została oszacowana w przedziale od 25,9 mln ton do 26,6 mln ton, tj. o od 3% do 5% mniej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem (w ujęciu ilościowym o od 0,8 do 1,4 mln ton mniej niż w 2014 r.). Powierzchnia upraw zbożowych w Polsce w bieżącym roku (zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi) została oszacowana na ok. 7,2 mln ha, w tym pszenicy - 2,4 mln ha. W strukturze zasiewów przeważały odmiany ozime z 60,6 % udziałem. Średnie plony zbóż podstawowych mieszczą się w przedziale od 3,62 do 3,7 ton z ha, tj. o 11,3% - 9,3% mniej niż rok wcześniej, przy czym plony zbóż ozimych są wyższe niż jarych i wstępnie zostały oszacowane na od 3,97 do 4,07 t/ha (tj. o od 7,7% do 10% mniej niż przed rokiem). Zbiory zbóż ozimych zostały oszacowane na od 17,3 do 17,7 mln ton, w tym pszenicy - od 9,1 mln ton do 9,3 mln ton. Produkcja żyta jest oceniana na od 3 mln ton do 3,1 mln ton, jęczmienia ozimego - od 0,9 mln ton do 1 mln ton, a pszenżyta - od 3,9 mln ton do 4 mln ton. Do tego należy doliczyć jeszcze produkcję zbóż jarych - mieszczącą się w przedziale od 8,7 do 8,9 mln ton, w tym pszenicy jarej - ok. 1,5 mln ton, jęczmienia jarego - 2,4 - 2,5 mln ton, owsa - 1,3 - 1,4 mln ton i pszenżyta - ok. 0,5 mln ton. Zbiory rzepaku i rzepiku GUS oszacował na 2,6 mln ton, tj. o 21% mniej niż w ubiegłym sezonie. ■ Rynek produktów ekologicznych w P olsce jest warty 650 mln zł Polski rynek produktów ekologicznych wyceniany jest na 600-650 mln złotych. Mimo 20.% wzrostów jego udział w całym ryku spożywczym to zaledwie 0,3%. Na zachodzie Europy jest on dziesięciokrotnie większy, a dynamika wzrostu nie słabnie. - Polska jest w zasadzie na początku rozwoju rynku produktów ekologicznych, czyli certyfikowanych. W krajach zachodnich, które mają ten rynek o wiele bardziej rozwinię[...]

Drugie życie Starego Młyna w Żarkach DOI:


  Stary Młyn w Żarkach, w woj. śląskim, powstały prawdopodobnie na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, zyskał nowe oblicze. Z funkcji pierwotnie czysto produkcyjnej, po wielu latach stagnacji stał się obiektem, w którym powstało nowoczesne Muzeum Dawnych Rzemiosł. W ideę utworzenia muzeum w S tarym Młynie zaangażowani byli prawdziwi pasjonaci tradycji młynarskiej, piekarniczej i innych tradycyjnych rzemiosł wykonywanych w tym rejonie. Przejście od idei do realizacji projektu możliwe było dzięki współfinansowaniu z R egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całość inwestycji wyniosła ok. 5 mln zł, z czego wkład własny Gminy Żarki to ok. 1 mln złotych. Ponieważ informacje na temat genezy powstania Starego Młyna w Żarkach poparte dokumentami są jak dotychczas nadzwyczaj skąpe, personel muzeum pracuje intensywnie nad odnalezieniem dokumentów czy innych, jak[...]

 Strona 1