Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ STASIŃSKI"

Kwas trifluorometanosulfonowy - efektywny inicjator kopolimeryzacji trioksanu z dioksolanem

Czytaj za darmo! »

Porównano właściwości fizykochemiczne polimerów otrzymanych wobec kwasu trifluorometanosulfonowego oraz wobec trifluorku boru w reakcji kopolimeryzacji bezrozpuszczalnikowej trioksanu z dioksolanem. Uzyskane wyniki świadczą o bardzo wysokiej reaktywności superkwasu. Najlepszy produkt, o właściwościach porównywalnych do standardowych, otrzymano przy stężeniu 0,5 ppm kwasu trifluorometanosul[...]

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy i przetwórstwa polimerów

Czytaj za darmo! »

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej stanowią istotny wkład w rozwój polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiono podstawowe wdrożenia w zakresie polimerów konstrukcyjnych, nowych odmian PCW (również do zastosowań medycznych), nienasyconych żywic poliestrowych (zwłaszcza ekologicznych), klejów i kitów oraz polimerów krzemoorganicznych. Szereg technologii wdrożono nie [...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1