Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Zabochnicka-Świątek"

Abatement of CO2 emissions by using motor biofuels Ograniczenie emisji CO2 poprzez stosowanie biopaliw motorowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1124


  Prodn. of bio-EtOH of 1st and 2nd generation by conversion of wheat, beet molasses, maize and lignocellulosic biomass in 6 various factories was evaluated from environmental point of view as CO2 emission abatement during the whole life cycle (fertilization, transportation, fermentation). The highest decrease in CO2 emission was found for lignocellulosic biomass (lab. scale conditions) as well as for beet molasses and maize raw materials. Zmiany klimatyczne stały się impulsem do prowadzenia badań naukowych w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentowano metodę ograniczania emisji ditlenku węgla powstającego podczas produkcji bioetanolu. Przedstawiono obliczoną wartość emisji CO2 dla rzeczywistych zakładów produkujących bioetanol pierwszej generacji w systemie dwu- i jednofazowym oraz drugiej generacji (z instalacji laboratoryjnej przerabiającej biomasę lignocelulozową). Do oceny ograniczenia emisji CO2 wykorzystano metodę Biograce 4, zbieżną z metodyką podaną w dyrektywie unijnej 2009/28/WE. Niektóre dane i współczynniki założono w porozumieniu z ekspertami sektorowymi. Prawdopodobieństwo ograniczenia emisji CO2 o 50% w 2017 r. było wg przyjętej metody wyliczeń wysokie, gdy surowcem do produkcji była kukurydza i melasa buraczana oraz biomasa lignocelulozowa, zaś bardzo niskie lub niskie w przypadku pszenicy. Dwufazowy system produkcji bioetanolu pierwszej generacji nie daje oczekiwanego ograniczenia emisji CO2. Światowy kryzys energetyczny spowodował, że uwaga badaczy skupiła się na poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii odnawialnej. Proces konwersji biomasy w energię elektryczną i ciepło jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem pozyskiwania bioenergii. Produkcja biopaliw ze skrobi, cukru i nasion oleistych została dobrze rozwinięta i skomercjalizowana1). W ostatnich latach obserwuje się zmianę trendu i częściej uwaga jest koncentrowana na wykorzystaniu biomasy, surowców odpadowych i [...]

 Strona 1