Wyniki 1-10 spośród 98 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Marcin Wiliński"

Zebranie Zarządu Głównego SGP

Czytaj za darmo! »

23 czerwca 2008 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które było okazją do zaprezentowania, obok wielu spraw organizacyjnych, założeń do projektu nowej strony internetowej Stowarzyszenia. Projekt przygotował i zebranym przedstawił doktorant Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu Aleksander Fafuła. Nie wchodząc w szczegóły proponowanych rozwiązań, można spodz[...]

Z pracy Prezydium ZO SGP w Bydgoszczy

Czytaj za darmo! »

2 czerwca 2008 roku odbyło się zebranie Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, z udziałem innych osób. Otwierając spotkanie, prezes Henryk Siuda powitał serdecznie zebranych, wskazując na sprawy, o których warto by rozmawiać: stan spraw i przygotowań do wrześniowego zjazdu geodetów, postępowanie etyczne w zawodzie, seminarium na temat podziałów. Stan prac przygotowawczych[...]

V Podlaskie Forum GIS Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce a dyrektywa INSPIRE

Czytaj za darmo! »

Od 28 do 30 sierpnia br., w gościnnych pomieszczeniach Oficerskiego Yacht Clubu w Augustowie, trwały obrady V Podlaskiego Forum GIS. Temat obrad, "Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce a dyrektywa INSPIRE", został przedstawiony w 18 wystąpieniach, podzielonych na cztery sesje referatowe. Organizatorzy Forum to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek Dokumentac[...]

Inspektor Karol Bogaczyk zakończył pracę w Urzędzie Wojewódzkim

Czytaj za darmo! »

8 września 2008 roku Karol Bogaczyk spotkał się w pięknej Sali Malinowej hotelu "Pod Orłem" ze swoimi współpracownikami i geodetami powiatowymi, aby - osiągnąwszy wiek emerytalny - uroczyście i w gronie bliskich mu ludzi zakończyć wieloletnią pracę na stanowisku wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Bydgoszczy. Na spotkaniu gościli seniorzy bydgoskiej geodezji w [...]

Zebranie Zarządu Głównego SGP w Krakowie

Czytaj za darmo! »

20 września br. - z inicjatywy prezesa SGP w Krakowie, Elżbiety Biel - Zarząd Główny Stowarzyszenia zebrał się i obradował, przy okrągłym stole, w Sali Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zebranych powitał prezes Krzysztof Cisek i podziękował kol. Elżbiecie Biel za zaproszenie Zarządu do odbycia posiedzenia w sali tchnącej atmosferą powagi i dostojeństwa krakowskiej Akademii, u[...]

Z pracy Prezydium ZG SGP

Czytaj za darmo! »

20 września br. obradowało Prezydium ZG SGP i rozpatrywało bieżące sprawy. Zapoznało się ono z projektami kilku aktów normatywnych, pozostających w obszarach zawodowego zainteresowania geodetów. 1. Rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianie innych ustaw. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortow[...]

Jubileusz sześćdziesięciolecia Oddziału SGP w Katowicach

Czytaj za darmo! »

Geodeci śląscy zdecydowali, aby swoje święto z okazji sześćdziesięciu lat działalności Oddziału SGP w Katowicach wyznaczyć na 4 i 5 października br. Na spotkanie wybrano gościnne mury Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w sali im. Kazimierza Lepszego odbyła się uroczysta część jubileuszu. Jej druga część odbyła się w Kamieniu koło Rybnika. Do udziału w uroczystym spotkaniu zaproszono znamienitych [...]

Zebranie Zarządu Głównego SGP

Czytaj za darmo! »

24 listopada 2008 roku w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Rozpatrywanie spraw organizacyjnych poprzedziło wysłuchanie wspomnienia o zmarłym przed czterdziestu laty profesorze Ryszardzie Koronowskim. W nastrój powagi i zadumy wprowadził zebranych prof. Adam Linsenbarth, który przedstawił życie i główne dokonania zmarłego przed czterdziestu laty (w listopadzie 1968 roku, na skutek upadku na śliskiej, ośnieżonej ulicy) profesora Ryszarda Koronowskiego. Przez całe swoje życie był człowiekiem bardzo czynnym: obok pracy dydaktycznej i naukowej wiele uwagi poświęcał działalności społecznej, najpierw w harcerstwie, a następnie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, które dwukrotnie powierzyło Mu obowiązki Przewodniczące[...]

III Konferencja techniczna Pytania i dylematy w koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Legnicy, w dniach 16 i 17 października 2008 roku, zorganizowało, po raz trzeci, konferencję techniczną nt. procedur sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Miejscem obrad były pomieszczenia hotelu Qubus, gdzie zamieszkali także uczestnicy spotkania, a była ich znaczna grupa (ok. 140 osób). Zebranych na sali obrad powitał prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, Jerzy Szyszko, który podziękował za przyjęcie zaproszenia na konferencję przez tak liczne grono zaproszonych gości i osób zainteresowanych problematyką, której będą poświęcone obrady. Z satysfakcją akcentował, że konferencja odbywa się dzięki wysiłkowi i zapobiegliwości członków SGP, a patronat honorowy nad nią sprawuje Główny Geodeta Kraju, pani Jolanta Orlińska. [...]

Kraków "...ku radości dzieci..."

Czytaj za darmo! »

13 grudnia 2008 roku, w Ośrodku Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta, przy ulicy Kolna nad Wisłą w Krakowie, staraniem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, we współdziałaniu z Urzędem Miasta Krakowa, odbyło się spotkanie szczególne. Wyjątkowość imprezy wynikała z jej celu i udziału w niej znamienitych gości oraz osób wspierających ten cel. Swoją obecnością spotkanie uświetnili: Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju, Włodzimierz Kędziora - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Kazimierz Bujakowski - Wiceprezydent Miasta Krakowa, Maria Kolińska - dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, liczne grono osób wspierających organizację imprezy, wielu geodetów krakowskich, sportowcy, młodzież i dzieci Domu Dziecka św. Ludwiki, z dyrektorem placówki, s. Bożeną Gourą.[...]

 Strona 1  Następna strona »