Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD ADAMUS"

Minimalizacja deformacji złączy FSW za pomocą ciekłego azotu DOI:10.15199/67.2018.4.3


  WSTĘP Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem FSW (ang. friction stir welding) jest technologią łączenia metali. Proces zgrzewania odbywa się w stanie stałym, temperatura łączonego materiału nie przekracza temperatury solidusu. Ponieważ technologia FSW nie powoduje topnienia zgrzewanego materiału, nadaje się do łączenia materiałów, których właściwości mechaniczne znacząco się pogarszają z powodu krystalizacji jeziorka spawalniczego [15]. W wyniku zgrzewania nie występuje pękanie na gorąco. Obszar zgrzeiny ulega rekrystalizacji na skutek podwyższonej temperatury i dużej prędkości odkształceń [11]. Zgrzewanie FSW jest stosowane przede wszystkim do łączenia stopów aluminium. Możliwe jest wykorzystanie zgrzewania FSW do łączenia stopów magnezu [1] i miedzi [5]. Stosowanie technologii FSW do łączenia stopów żelaza, tytanu i niklu jest ograniczone przede wszystkim trwałością narzędzi [4]. Schemat procesu FSW oraz narzędzia został przedstawiony na rysunku 1. Głównymi elementami narzędzia FSW są trzpień oraz opora. Opora jest płaską powierzchnią narzędzia wchodzącą w kontakt z zewnętrzną powierzchnią łączonych komponentów. Jej rolą jest wytwarzanie ciepła, mieszanie powierzchniowych warstw materiału [7] i uniemożliwianie wyjścia materiału poza obręb zgrzeiny [15]. Pod oporą znajduje się trzpień. Często trzpień przyjmuje kształt stożka lub cylindra, z reguły oś symetrii trzpienia pokrywa się z osią symetrii opory. Rolą trzpienia jest wytwarzanie ciepła oraz mieszanie materiału wewnątrz zgrzeiny [7]. Istnieje również wariant procesu FSW pozwalający uzyskać zgrzeiny punktowe [12, 13]. Na powstawanie deformacji w wyniku zgrzewania wpływa kilka właściwości materiału: naprężenie uplastyczniające, zależność krzywej odkształcenie-naprężenie od temperatury oraz rozszerzalność termiczna [14]. Charakterystyczną cechą procesów spawania i zgrzewania jest niejednorodne zwiększanie temperatury łączonego materiału. Lokalnie podgrzany materiał zwiększa sw[...]

Możliwości spawania tytanu i jego stopów w osłonach gazów ochronnych niską energią łuku

Czytaj za darmo! »

Tytan oraz jego stopy ze względu na korzystny stosunek wytrzymałości do masy właściwej są chętnie stosowane w budowie wielu elementów i konstrukcji w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym oraz przy wytwarzaniu lekkich, przyjaznych środowisku człowieka konstrukcji w innych dziedzinach. Stopy tytanu odznaczają się dobrą spawalnością metalurgiczną przez co możliwe jest ich łączenie z wykorzystaniem powszechnie stosowanych procesów spajania termicznego. Należy jednak pokonać trudności związane z aktywnością chemiczną tytanu w podwyższonej temperaturze, przemianą alotropową α→β zachodzącą w 882°C oraz niewielką przewodnością cieplną, powodującą powstanie znacznych gradientów temperatury i naprężeń w spoinie i strefie wokółspoinowej. Główne ograniczenie zastosowania spaw[...]

 Strona 1