Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Asher YAHALOM"

The magnetic dipole moment of a cellular phone

Czytaj za darmo! »

In the following we measure the magnetic field of a cellular phone. It is found that the magnetic field is comparable to that of the earth's magnetic field at 6,3 cm above the phone. However, the field is not uniform as the earth's magnetic field but bears the unique distribution of a magnetic field induced by a magnetic dipole. The dipole moment is calculated. Recent claims regarding the safety of cellular phones suggest that weak static magnetic fields are induced around the phone, and this field and its gradients may pose a health risk to the user. An experiment was conducted to measure the induced static magnetic field around a cellular phone. 65 μT variations and 18 μT/cm gradients were measured in the magnetic field at about 6 cm from the phone. The influence the measured magnetic fields may have on the user is beyond the scope of this research. Streszczenie. W pracy mierzymy pole magnetyczne od telefonu komórkowego Stwierdzono, że pole magnetyczne telefonu przyjmuje wartości porównywalne z wartościami ziemskiego pola magnetycznego dla odległości około 6,3 cm od telefonu. Jednakże, pole nie ma rozkładu jednostajnego podobnie jak ziemskie pole magnetyczne, lecz wykazuje unikalny rozkład. Wyznaczono moment dipolowy. W najnowszych pracach dotyczących bezpieczeństwa użytkowania telefonów komórkowych twierdzi się, że słabe pola magnetyczne są indukowane wokół telefonu i że pola te mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika. Przeprowadzono eksperyment w celu zmierzenia indukowanego statycznego pola magnetycznego wokół telefonu komórkowego. Z pomiarów uzyskano wartości zmienności indukcji na poziomie 65 μT oraz gradienty na poziomie 18 μT/cm dla odległości około 6 cm od telefonu. Określenie wpływu, jaki mogłyby mieć pola o tego typu charakterystyce na użytkownika nie jest przedmiotem rozważań w niniejszej pracy. (Dipolowy moment magnetyczny telefonu komórkowego) Keywo[...]

 Strona 1