Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN CHŁOPEK"

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Czytaj za darmo! »

Problem kształcenia jest jednym z podstawowych problemów i wyzwań dla naszego środowiska skupionego wokół nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Pytania te są aktualne od początku powstania inżynierii materiałowej w naszym kraju w latach 70. Odpowiadając na apel profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego i kontynuując dyskusję rozpoczętą opracowaniem profesora Stefana Wojciechowskiego pragniemy dołożyć głos na przykładzie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W naszym podejściu inżynieria materiałowa umieszczona jest ideowo bardzo blisko technologii materiałów. Jesteśmy przecież przykładem inżynierii materiałowej, powstałej na bazie wydziału technologicznego (chemicznego), podobnie jak ma to często miejsce w ośrodkach zajmujących się materiałami polimerowymi czy me[...]

Porowate biomateriały tytanowe modyfikowane ceramiką bioaktywną

Czytaj za darmo! »

Ze względu na dobre parametry mechaniczne, stosunkowo niską gęstość oraz najlepszą wśród materiałów metalicznych biozgodność tytan i jego stopy znajdują powszechne zastosowanie jako materiały na implanty medyczne, zwłaszcza implanty kostne. W przypadku porowatego tytanu o odpowiednio zaprojektowanej mikrostrukturze można obserwować wrastanie tkanki kostnej w pory materiału, dzięki czemu połączenie implant-kość staje się znacznie mocniejsze. Dodatkową poprawę osteointegracji można uzyskać przez modyfikację materiału fazami bioaktywnymi, umożliwiającymi wytworzenie z tkanką wiązania o charakterze chemicznym. Taka powierzchniowa modyfikacja tytanu może spełniać również inne bardzo istotne zadanie, a mianowicie zabezpieczać implant przed działaniem środowiska biologicznego i ograni[...]

System tekstroniczny do pomiaru częstości oddechu DOI:10.15199/13.2017.10.2


  W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdy ciągła, 24-godzinna opieka lekarska jest niemożliwa, niezbędny jest monitoring parametrów życiowych takich jak: puls, temperatura ciała, częstotliwość oddechu. Ze względu na dbałość o komfort osoby monitorowanej, pomiary parametrów życiowych muszą mieć charakter nieinwazyjny. Jest to możliwe do osiągnięcia przez zaimplementowanie czujników pomiarowych w strukturę elementów ubioru (np. elastycznej koszulki). Informacja z czujników, po wstępnym przetworzeniu przy pomocy miniaturowego układu elektronicznego, umieszczonego również na ubraniu, może być przesłana drogą radiową do centrum monitoringu. Koszulka taka wraz z czujnikami i układem elektronicznym oraz źródłem zasilania, stanowi typowy przykład systemu tekstronicznego. Tekstronika jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, opartą na bazie takich obszarów nauki jak: włókiennictwo, elektronika i informatyka. Przedmiotem badań tekstroniki są tzw. tekstylia inteligentne. Tekstylia takie powstają przez wprowadzanie do włókien tekstylnych, określonych materiałów aktywnych, powodujących nadanie im określonych właściwości elektrycznych, magnetycznych lub optycznych. Pod wpływem stymulacji zewnętrznej (zmiany naprężenia, temperatury, wilgotności, promieniowania widzialnego lub UV) tekstylia inteligentne odpowiadają na bodźce zmianą parametrów fizycznych np. rezystancji, czy też generacją sygnałów elektrycznych (efekt piezoelektryczny). W chwili obecnej integracja mikroelektronicznego sprzętu z tkaninami umożliwia produkcję tekstyliów i odzieży, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach: medycynie, ratownictwie, rozrywce, itp. [1]. W systemach tekstronicznych najczęściej wykorzystywanym materiałem są włókna elektroprzewodzące. Włókna te służą do konstrukcji sensorów, wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy sensorami a układami elektronicznymi, budowy elementów grzejnych itp. Włókna przewodzące, z uwagi na rodzaj surowca u[...]

 Strona 1