Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD RÓWIŃSKI"

Struktura i skład fazowy powierzchni stopu TiNi modyfikowanej tlenem i azotem

Czytaj za darmo! »

Stopy TiNi o składzie zbliżonym do równoatomowego są szeroko stosowane jako biomateriały w ortopedii i chirurgii szczękowej [1]. Ze względu na dużą zawartość alergogennego niklu, biomateriały te są pokrywane warstwami ochronnymi. Zarówno tlenki, jak i azotki tytanu mogą stanowić skuteczną barierę dla ewentualnej metalozy, zwłaszcza niepożądanego przenikania jonów niklu do otaczających tkanek. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań składu fazowego i struktury powierzchni stopu TiNi, modyfikowanej tlenem i azotem w celu wytworzenia na powierzchni ochronnej warstwy tlenków lub azotków tytanu. Określono zmiany struktury pasmowej i krystalicznej warstw i ich wpływ na właściwości dielektryczne powierzchni. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA Rentgenowską analizę fazową wykonano na pods[...]

Badanie niskotemperaturowo azotowanych stopów NiTi

Czytaj za darmo! »

Stopy NiTi o składzie chemicznym zbliżonym do równoatomowego, wykazujące efekt pamięci kształtu, są znane z licznych zastosowań w medycynie. Takie właściwości, jak efekt pamięci kształtu, a w szczególności pseudosprężystość, otwierają szerokie możliwości ich zastosowania jako biomateriału w ortopedii, stomatologii czy chirurgii naczyń bądź narządów wewnętrznych [1, 2]. Jednakże zastosowanie stopów NiTi na długoterminowe implanty budzi wątpliwości ze względu na ich odporność korozyjną oraz obecność niklu. W celu ograniczenia korozji i równoczesnego zwiększenia biokompatybilności powierzchnia stopów pokrywana jest warstwami ochronnymi. Tlenki tytanu [3, 4], azotki tytanu [5, 6] fazy diamentopodobne (DLC) [7] okazały się dobrymi materiałami na warstwy, które skutecznie chronią lud[...]

 Strona 1