Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ SULIGA"

Efekt redukcji wtórnej w starożytnych żużlach dymarskich

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań były starożytne żużle dymarskie z regionu świętokrzyskiego. Na przekrojach kloców żużlowych, wypełniających zachowane do dziś kotlinki pieców dymarskich, stwierdza się czasami obecność drobnych skupisk żelaza. Zakładając, że wyjaśnienie przyczyn powstawania skupisk może mieć istotne znaczenie dla wyjaśnienia tajemnic technologicznych starożytnego procesu dymarskiego realizowan[...]

Optimisation of electric and catalytic properties of the nanocrystalline RuO2 for catalytic applications

Czytaj za darmo! »

Catalytic and electric properties of ruthenium oxide, RuO2, were presented. Sol-gel technique was employed to produce the oxide. As input materials (precursors) there were used RuCl3xH2O and Ru(NO)(NO3)3 mixed with etanol for 24h and aged for 7 days. From thus obtained sols the nano-powders were produced and their samples were analysed by X-ray diffractometer, scanning microscope and transmis[...]

Wpływ siatek przetopu laserowego na własności mechaniczne blach w próbie rozciągania

Czytaj za darmo! »

Praca jest kontynuacją badań nad własnościami mechanicznymi blach z powierzchniową siatką przetopu laserowego. Obróbka laserowa miała stworzyć materiał pochłaniający energię oddziaływania zewnętrznego. W prezentowanej pracy odporność blachy ze ścieżkami przetopu laserowego na oddziaływanie sił zewnętrznych badano w próbie rozciągania. Eksperyment pozwolił na precyzyjne określenie poziomu wyda[...]

Odporność stali nierdzewnych w wysokich temperaturach spalin: ropy, węgla i gazu

Czytaj za darmo! »

Tysiące różnorodnych elementów ze stali nierdzewnych pracuje w środowiskach o dużej agresywności. Artykuł, w ujęciu syntetycznym, prezentuje wycinek obszernych badań i prac nad zastosowaniem oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania głęboko przetworzonych wyrobów bez obniżenia ich własności, jakości i trwałości. Przedstawiono wyniki badań wpływu atmosfery gorących spalin na zachowanie się wybranych gatunków stali nierdzewnych. Thousands of various elements of stainless steels work in highly aggressive media. The paper presents synthetically a part of extensive research work on the application of alternate stainless steels to the production of deep-processed products, without lowering their properties, quality and durability. The results of investigations were presented, con[...]

 Strona 1