Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła Duszak"

Wpływ rozdrobnienia granulowanego żużla wielkopiecowego i współczynnika w/c na wytrzymałość cementów żużlowych DOI:


  Coraz większa w ostatnich latach produkcja cementu zawierającego uboczne produkty z przemysłu energetycznego i hutniczego, które zastępują klinkier portlandzki, wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju przemysłu cementowego [4, 12, 13]. Ganulowany żużel wielkopiecowy to dodatek mineralny stanowiący niezbędny składnik współcześnie produkowanego cementu i/lub betonu. Powstaje jako produkt uboczny w procesie wielkopiecowym przy produkcji surówki żelaza.Wykazuje utajone właściwości hydrauliczne i jest stosowany jako główny składnik cementu oraz dodatek typu II do betonu, mający duży wpływ na właściwości kompozytów cementowych z jego udziałem [8, 9, 11]. W porównaniu z cementem portlandzkim CEM I, cementy zawierające granulowany żużel wielkopiecowy charakteryzują się mniejszą dynamiką przyrostu wytrzymałości do 28 dni oraz znacznym przyrostem wytrzymałości w dalszym okresie twardnienia.Wzrost zawartości żużla przy określonymstopniu rozdrobnienia zmniejszawytrzymałośćwczesną cementów, korzystnie kształtując wytrzymałość normową po 28 dniach i po długimokresie twardnienia [7, 9]. Zwiększenie rozdrobnienia cementu hutniczego CEMIII/Azawierającego żużel z 4150 do 4550 cm2/g wyraźnie poprawia wytrzymałość wczesną po 2 dniach twardnienia. Cement o większymstopniu rozdrobnienia spełnia wymagania klasy 42,5N, podczas gdy cement o mniejszej powierzchni właściwej odpowiada klasie 32,5N. Wzrost stopnia rozdrobnienia cementuwpływa również bardzo korzystnie na wytrzymałość po długim okresie twardnienia. Poprawa aktywności hydraulicznej i dynamiki narastaniawytrzymałości cementów żużlowych przez wzrost stopnia ich rozdrobnieniawynika z różnego udziału granulowanego żużlawielkopiecowego i klinkieru portlandzkiego w procesie hydratacji oraz twardnienia cementów żużlowych [1, 5, 6, 10]. Nowoczesne technologiemielenia cementówdo bardzo dużej powierzchniwłaściwej pozwalają na skuteczną aktywacjęwłaściwości hydraulicznych granulowanego żużl[...]

 Strona 1