Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ WINIOWSKI"

Lutowanie twarde tytanu ze stalą nierdzewną

Czytaj za darmo! »

Łączenie metodami spawalniczymi materiałów o zróżnicowanych własnościach fizycznych i chemicznych oraz uzyskiwanie połączeń o wymaganych dobrych własnościach eksploatacyjnych stanowi ważny i aktualny problem badawczy oraz technologiczny. Dotyczy on bowiem wykonawstwa konstrukcji i podzespołów urządzeń stosowanych w nowoczesnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Występują w nich między innymi połączenia stali nierdzewnych z metalami lekkimi, takimi jak aluminium i tytan (jest on także metalem reaktywnym), a także stopami i materiałami kompozytowymi na osnowie tych metali. Lutowanie twarde obok specjalistycznych metod spawania i zgrzewania jest jedną z podstawowych metod łączenia takich układów materiałowych [1÷5]. Decydują o tym stosunkowo niska temperatura procesu łączenia, kor[...]

 Strona 1