Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Słomczyński"

ŚRODOWISKO POMIAROWE DO ANALIZY RUCHU W SIECIACH KABLOWYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.91


  W artykule przedstawiono opracowane środowisko do pozyskiwania szczegółowych informacji o ruchu przesyłanym w sieciach opartych na protokole IP (Internet Protocol). Badany był rzeczywisty ruch użytkowników indywidualnych w sieci jednego z dostawców usług dostępu do Internetu. Opracowane środowisko pozwala na pozyskiwanie informacji na poziomie strumieni oraz na poziomie pakietów. Zaproponowane rozwiązania oparto na narzędziach ogólnodostępnych i nieodpłatnych. 1. WSTĘP Aktualnie jesteśmy świadkami bardzo szybkiego upowszechniania się usług wykorzystujących protokół IP oraz komunikacji nie tylko między ludźmi, ale także i między rzeczami (Internet of Things). Zjawiska te prowadzą m.in. do znacznych zmian w charakterystyce ruchu generowanego przez źródła ruchu (ludzi, rzeczy), które powinny być uwzględnione już na etapie projektowania i wymiarowania sieci, w tym przede wszystkim sieci dostępowych IP. Opracowanie dokładnych metod wymiarowania takich sieci wymaga jednak przede wszystkim dokładnego poznania charakteru przesyłanego ruchu. Informacje o parametrach ruchu generowanego przez użytkowników oraz o oczekiwanych przez nich parametrach jakości obsługi (quality of service, qualiy of experience) pozwalają na odpowiednie odwzorowanie zasobów żądanych na poziomie pakietów na zasoby żądane na poziomie sesji (zgłoszeń) i - w konsekwencji - na opracowanie metod wymiarowania sieci z wykorzystaniem idei tzw. pasma ekwiwalentnego. W celu dokładnego poznania charakteru ruchu generowanego we współczesnych sieciach dostępowych IP, umożliwiającego w przyszłości określenie wartości zasobów ekwiwalentnych, w artykule przedstawiono opracowane środowisko do pozyskiwania pełnej informacji o strukturze transmitowanych strumieni ruchu. Dalsza część artykułu jest zorganizowana w następujący sposób. W rozdziale 2 przedstawiono założenia i architekturę opracowanego środowiska do przechwytywania ruchu IP. W rozdziale 3 opisano możliwości w[...]

 Strona 1