Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KACZMAREK"

Przyszłość energetyki jądrowej na świecie (cz. I)


  Poważne awarie w Three Mile Island i Czarnobylu miały istotny wpływ na rozwój energetyki jądrowej na świecie, pierwsza głównie w Stanach Zjednoczonych, druga w Europie. Ostatnia awaria z 11 marca 2011 r. w elektrowni Fukushima Daiichi wzmogła lub na nowo obudziła obawy o bezpieczeństwo pozyskiwania energii na podstawie reakcji rozszczepiania jąder uranu. I nawet przekonywanie dostawców reaktorów energetycznych, że dzisiejsza generacja doskonale poradziłaby sobie z sytuacją zaistniałą w Japonii, zdaje się nie docierać do wielu społeczeństw świata, czego dowodem są liczne protesty przeciw tej formie energii, wsparte decyzją rządu Republiki Federalnej Niemiec o zaprzestaniu pracy wszystkich reaktorów jądrowych w jej granicach do roku 2020. Z drugiej strony państwa, które podjęły się budowy elektrowni jądrowych, nie wycofały się z projektów. W Chinach oznaczałoby to zaprzestanie budowy 21 reaktorów. W Polsce, mimo niekorzystnego klimatu wokół energii jądrowej, jest kontynuowany program budowy pierwszej polskiej elektrowni z reaktorem jądrowym. Być może jest to podyktowane nie najlepszymi perspektywami dla polskiej elektroenergetyki w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej, której głównym założeniem jest bezemisyjna produkcja energii elektrycznej w długoterminowym horyzoncie czasowym (na dziś jest to rok 2050). Abstrakcją wydaje się wychwytywanie i składowanie CO2 na dużą skalę. Jednocześnie trudno dziś sobie w Polsce wyobrazić system elektroenergetyczny wykorzystujący w całości odnawialne źródła energii, bez znaczących zmian w technologii sterowania i znaczącego postępu w magazynowaniu energii elektrycznej. Osiągnięcie 20-30% produkcji energii elektrycznej z OZE w horyzoncie czasowym do 2030 r. będzie dużym sukcesem, ale należy zastanowić się nad tym, z jakiego typu źródeł będzie pochodzić pozostała część energii elektrycznej. Pewne nadzieje pokłada się w gazie z łupków, którego ogromne zasoby w naszym kraju przewiduj[...]

Przyszłość energetyki jądrowej na świecie (cz. II)


  Wiele krajów zajmuje się badaniami i rozwojem reaktorów małej i średniej mocy. Należą do nich m.in.: Rosja, Japonia, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, Argentyna, Korea Południowa. Z uwagi na wiele zalet, jakie mają tego typu układy - wydają się być ciekawym rozwiązaniem technologicznym - w pewnych warunkach lokalizacyjnych. Reaktory jądrowe małej mocy to reaktory o mocy elektrycznej zainstalowanej do 300 MW, natomiast reaktory średniej mocy charakteryzują się mocą elektryczną w zakresie od 300 do 700 MW. Zalety małych reaktorów jądrowych Reaktory jądrowe małej mocy mają wiele zalet. Zalety te podkreślano w pracach [1-6]. Pierwszą z nich są mniejsze rozmiary komponentów reaktora, co otwiera możliwości przed mniejszymi dostawcami elementów kutych reaktora, w tym firmami krajowymi. Ponadto transport elementów konstrukcji reaktora małej mocy nie ogranicza wyboru lokalizacji głównie do terenów nadmorskich lub wzdłuż dużych rzek. Małe reaktory stwarzają możliwość transportu kolejowego, drogowego, rzecznego (barki), gdyż ich komponenty są znacznie lżejsze. Przy budowie bloku energetycznego istotna jest możliwość wytwarzania wielu elementów małych reaktorów w fabrykach, które podlegają ścisłej kontroli, a ponadto korzystne jest montowanie ich na placu budowy, co nie tylko zmniejsza niepewność związaną z kosztem budowy i jej harmonogramem, ale także zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo pracy reaktora. Warto również wziąć pod uwagę fakt, że ilość radionuklidów jest proporcjonalna do mocy reaktora, stąd mniejsze ich ilości w reaktorach małych niż w reaktorach dużej mocy. Przejawia się to możliwością zmniejszenia osłon, wielkości zajmowanej powierzchni oraz wielkości strefy planowania awaryjnego (w USA - EPZ - emergency planning zone - strefa o promieniu 10 mil wokół elektrowni). Zmniejszona ilość radionuklidów w małych i średnich reaktorach przejawia się ograniczeniem wielkości zajmowanego terenu i obszaru tzw. strefy planowania awar[...]

Anodic and nanostructural layers on titanium and its alloys for medical applications

Czytaj za darmo! »

For the last more than thirty years medical applications of titanium alloys take advantage of their excellent corrosion resistance and biocompability for use as prosthetic and surgical devices. Although poor wear resistance stable oxide layer on titanium alloys prevents any redox reaction between metal and tissue. The extended use of titanium and its alloys, especially in medical and aerospace applications, is due to treatments which enhance properties of oxide surface layer. To obtain corrosion resistant, bioactive and anti-fretting surface for biomedical use, the application of a proper surface finishing treatment like anodizing is necessary [1, 2]. PASSIVATION OF TITANIUM ALLOYS The spontaneous passivation upon exposing titanium to air [3]. In contact with air, native oxide [...]

Role of phosphates in improvement of surface layer on titanium alloys for medical applications

Czytaj za darmo! »

Anodic films on titanium alloys have been of great interest due to their industrial applications [1]. However, anodizing can also result in the incorporation of biological species into the oxide layer and then such surface layers are of a great importance for medical purposes [2, 3]. Such layers are not only corrosion resistant, but also biocompatible [2÷4]. Anodizing in phosphate solutions leads to the incorporation of phosphate ions into the oxide layers on titanium and Ti6Al4V influencing their bioactivity and stimulating deposition of the biocompatible hydroxyapatite [5÷8]. Unalloyed titanium is resistant to naturally aerated pure solutions of phosphoric acid up to 30 % wt concentration (~3.6 M), but undergoes corrosion attack at higher concentrations and temperatures [2, 3, 9]. For lower concentrations, up to 3 M, mainly non-dissociated acid molecules and one protonated form H2PO4 - of phosphate ions exist in phosphoric acid solutions [10] and they exhibit strong affinity or complexing power towards most metal cations. The latter may be used to shape properties of titanium implant materials for medical purposes. The effect of anodizing at different polarization conditions in dilute (0.5 M) and concentrated (2 M) phosphoric acid solution is described in this paper. According to the applied anodizing conditions the electrochemical (polarization, impedance) and morphological examinations showed formation of either porous and thin oxide layer [11÷23] or gel-like phosphates rich layer of H3PO4×0.5H2O [11, 24÷29], covering thicker oxide layer on titanium. Formation of self-organized titania nanotubes with high level organization of pores on large surfaces [30÷35] became very useful technology applied to many purposes, i.e. to modification of surgical implant surfaces and to environmental and biomedical sensing. Our efforts were focused on controlling the size and arrangement of pores [36÷42], aiming at bone ingrowth and on use [...]

 Strona 1