Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Derysz"

Nowy system stropów zespolonych typu slim floor DOI:10.15199/33.2019.04.05


  Wieloletnie doświadczenia z eksploatacji stropów z płyt kanałowych pozwoliły na głębsze poznanie ich współpracy z odkształcalnymi belkami stalowymi stanowiącymi oparcie podatne [1, 2, 3]. Belki ulegają znacznym odkształceniom pod wpływem obciążeń i w efekcie płyty nie opierają się na całej powierzchni półek, a w granicznymprzypadku jedynie na krawędziach. Płyty pod wpływem odkształcenia poprzecznego w strefie oparcia belki na podporze doznają naprężeń ścinających w kierunku poprzecznymdo ich osi. Ten stan prowadzi do pęknięć w rejonie środników płyt i znacznej redukcji ich nośności na siłę poprzeczną. Najnowsze badania Heggera, Roggendorfa i Kerkeniego [3] doprowadziły do wprowadzenia zmian w normach niemieckich, pozwalających na uregulowanie zasad obliczeniowych, które obowiązują od maja 2017 r. i zostaną również uwzględnione w Eurokodach. Badania doświadczalne płyt HC opartych na podporach podatnych wykazały, że istotny wpływ na nośność płyt ma sztywność na zginanie belek w okresie początkowym. Odkształcenia belek stropowych w stanie montażu mają zatem znaczny wpływ na nośność stropu podczas eksploatacji. Belka BH (hybrydowa), będąca dźwigarem nośnym opisywanej koncepcji stropówzespolonych, została zaprojektowana z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy. Dzięki zespoleniu przekroju żelbetowego ze stalowym belka BH uzyskała dużą sztywność na zginanie i skręcanie. Ponadto zasto[...]

 Strona 1