Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK MORAWIEC"

Microstructure and martensitic transformation in melt-spun NiMnGa ribbons

Czytaj za darmo! »

Off-stoichiometric NiMnGa alloys, with various chemical compositions, were produced by melt-spinning technique. Transformation behavior was studied by means of differential scanning calorimetery (DSC). Ribbons and bulks reveal reversible martensitic transformation, which occurs in the range of temperatures: between 1000C and -1500C. Transmission electron microscope and X-ray diffractometer w[...]

Structure and mechanical properties of Co-Ni-Ga ferromagnetic shape memory alloys

Czytaj za darmo! »

The paper concerns the phase identification and structure analysis of alloys in wide range of their chemical composition. Basing on a crystallographic model, the structure of the martensite can be derived from the B2 structure and described as the BCT (Body Centered Tetragonal) lattice with c/a >1 or as L10 (Face Centered Tetragonal) structure with c/a < 1. The structure of the martensite stu[...]

Badanie niskotemperaturowo azotowanych stopów NiTi

Czytaj za darmo! »

Stopy NiTi o składzie chemicznym zbliżonym do równoatomowego, wykazujące efekt pamięci kształtu, są znane z licznych zastosowań w medycynie. Takie właściwości, jak efekt pamięci kształtu, a w szczególności pseudosprężystość, otwierają szerokie możliwości ich zastosowania jako biomateriału w ortopedii, stomatologii czy chirurgii naczyń bądź narządów wewnętrznych [1, 2]. Jednakże zastosowanie stopów NiTi na długoterminowe implanty budzi wątpliwości ze względu na ich odporność korozyjną oraz obecność niklu. W celu ograniczenia korozji i równoczesnego zwiększenia biokompatybilności powierzchnia stopów pokrywana jest warstwami ochronnymi. Tlenki tytanu [3, 4], azotki tytanu [5, 6] fazy diamentopodobne (DLC) [7] okazały się dobrymi materiałami na warstwy, które skutecznie chronią lud[...]

 Strona 1