Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN R. DĄBROWSKI"

Inżynieria materiałowa - zagadnienia edukacji, badań i rozwoju w obserwacjach i doświadczeniach prowincjonalnych

Czytaj za darmo! »

Wieloletnia praca naukowo-dydaktyczna autora w niewielkich uczelniach wyższych (w Kielcach, Radomiu i Białymstoku) wywarła decydujący wpływ na optykę widzenia zagadnień kształcenia, badań i rozwoju w różnorodnych dziedzinach, w tym również związanych z inżynierią materiałową. Wiedza ta wsparta jest doświadczeniami dużych ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych (m.in. Moskwy, Stuttgartu, Berlina). Niewątpliwie najwięcej doświadczeń zawodowych Autora wiąże się z pracą (od 1992 roku) w Politechnice Białostockiej (PB) w Białymstoku - stolicy regionu Polski północno-wschodniej. W kategoriach geograficznych, przyjętych stereotypów i wskaźników statystycznych przyjmuje się, że jest to uczelnia prowincjonalna (pomijam zasadność takiej klasyfikacji). Zatrudnia ponad 2 tys. osób[...]

Mechanical and physicochemical characteristics of selected materials for dental fillings

Czytaj za darmo! »

This work presents results of research of compression strength, polymerization shrinkage, water sorption and tribological properties of own prepared composite materials for dental fillings. Different powder fillers were used ex. fluoridated glass, nanosilica and fluoride compound. The influence of nanosilica on mechanical, physicochemical and tribological properties of analyzed materials was [...]

Badania stopów tytanu wzbogaconych w fazę beta otrzymanych metodą metalurgii proszków

Czytaj za darmo! »

Materiały stosowane na implanty biomedyczne powinny posiadać szereg cech, które składają się na pojęcie biokompatybilności, w tym: bardzo dobrą odporność korozyjną, bez niekorzystnego oddziaływania na komórki organizmu, a także korzystne właściwości mechaniczne, take jak wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, niski moduł sprężystości i odporność na zużycie. Tytan i jego stopy są obecnie najbardziej atrakcyjnymi materiałami do zastosowań w biomedycynie i najczęściej używanymi materiałami implantacyjnymi [1, 2]. Najczęściej stosowanym obecnie w medycynie jest dwufazowy stop tytanu Ti-6Al-4V. Jednak wielu autorów podkreśla niekorzystny wpływ na organizm ludzki dodatków stopowych - alumnim i wanadu. Ostatnie badania dowodzą, że uwolnione ze stopu Ti-6Al-4V jony alumi[...]

 Strona 1