Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy BAJOREK"

Wybrane problemy modelowania ulotu z przewodów linii elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Złożoność zjawiska ulotu i nieliniowe modele ulotu z przewodów linii elektroenergetycznych oceniono pod kątem komputerowych symulacji przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Przeanalizowano użyteczność modelu kondensatora stowarzyszonego z algorytmem trapezów dla wybranych modeli matematycznych ulotu. Otrzymane wyniki wykazują większą efektywność niż symulacje z modelem iteracyjny[...]

Czynniki wpływające na niepewność wyznaczenia właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych za pomocą aparatu Epsteina

Czytaj za darmo! »

Właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych wyznacza się zwykle przy sinusoidalnych zmianach wartości strumienia magnetycznego. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu na przebieg dynamicznej charakterystyki magnesowania i wartości mocy strat jaki wywołują impedancje: uzwojeń aparatu Epsteina i jego kompensacyjnej indukcyjności wzajemnej, przetworników i mierników prą[...]

Zagadnienie pomiaru indukcyjności obiektów elektromagnetycznych w warunkach ich pracy

Czytaj za darmo! »

Indukcyjność jest parametrem modelującym podstawowy proces energetyczny w obiekcie elektromagnetycznym: dynamiczną przemianę energii pola elektrycznego i magnetycznego. Elektryczne i magnetyczne parametry obiektu w warunkach jego pracy można wyznaczyć jedynie na podstawie przebiegu napięcia przyłożonego do obiektu i pobieranego prądu. Ponieważ w obiekcie zachodzi nie tylko proces przemiany [...]

Wykrywanie przejścia prądu przez wartość zerową za pomocą komparatora magnetycznego

Czytaj za darmo! »

Prąd można dokładnie przetworzyć na sygnał napięciowy proporcjonalny do pochodnej prądu za pomocą czujnika indukcyjnego [1]. Pochodna prądu nie zawiera jednak pełnej informacji o prądzie. Aby odtworzyć dowolny przebieg prądu zawierający nieparzyste i parzyste harmoniczne, składową nieokresową, składową stałą lub wręcz prąd stały potrzebna jest, oprócz sygnału z czujnika indukcyjnego, jeszcz[...]

 Strona 1  Następna strona »