Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Witold Gruszczyński "

WYKORZYSTANIE TECHNIK SIECI SPOŁECZNYCH W REDUKCJI ODEJŚĆ KLIENTÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DOI:10.15199/59.2015.8-9.55


  Tematem jest zastosowanie analizy sieci społecznej do zwiększenia efektywności metod regresyjnych wykorzystywanych w predykcji odejść użytkowników sieci telekomunikacyjnej. Zaproponowano hybrydowy klasyfikator działający dla wielu segmentów użytkowników. Sieć społeczna jest tworzona na podstawie informacji ruchowych (rekordy CDR). W wyniku jej analizy otrzymywana jest segmentacja klientów i dodatkowe zmienne wejściowe klasyfikatora regresyjnego. Weryfikację wykonano na danych uzyskanych od jednego z polskich operatorów. 1. WSTĘP Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją firmy telekomunikacyjne jest powstrzymanie migracji klientów do konkurencyjnych operatorów. Można zaryzykować twierdzenie, że problem ten stworzyli sami operatorzy, którzy konkurując na nasyconym rynku oferują atrakcyjniejsze warunki dla nowych użytkowników. Indukowane w ten sposób odejścia abonentów (ang. customer churn) kształtują się obecnie na poziomie 20- 38% [1]. Problem ten jest o tyle istotny, że, jak wskazują dane statystyczne, pozyskanie klienta jest od kilku do kilkunastu razy droższe [2, 3] niż jego utrzymanie, przy czym blisko 80% badanych użytkowników zadeklarowało, że przynajmniej raz w życiu zmieniło operatora sieci telekomunikacyjnej [3]. Cytowane wyżej prace odnoszą do sytuacji na świecie, jednakże najnowsze dane - np. raport dotyczący 2014 r. [4] wskazują na występowanie analogicznych zachowań w Polsce. Typową metodą ograniczenia odejść jest przeprowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej mającej na celu zainteresowanie klientów ofertą operatora i silniejsze ich z nim związanie. Osiąga się to zazwyczaj poprzez zachęcenie do zakupu nowych produktów, czy udziału w programie lojalnościowym. Wskazane jest jednakże, aby oferta taka skierowana była do wyselekcjonowanej wcześniej grupy "wahających się" co pozwala zmniejszyć jej koszt, a także uniknąć zniecierpliwienia niepokojonych zbyt licznymi kontaktami klientów. Pomocna tutaj okazu[...]

 Strona 1