Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR DEPTUŁA"

Badania stopów tytanu wzbogaconych w fazę beta otrzymanych metodą metalurgii proszków

Czytaj za darmo! »

Materiały stosowane na implanty biomedyczne powinny posiadać szereg cech, które składają się na pojęcie biokompatybilności, w tym: bardzo dobrą odporność korozyjną, bez niekorzystnego oddziaływania na komórki organizmu, a także korzystne właściwości mechaniczne, take jak wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, niski moduł sprężystości i odporność na zużycie. Tytan i jego stopy są obecnie najbardziej atrakcyjnymi materiałami do zastosowań w biomedycynie i najczęściej używanymi materiałami implantacyjnymi [1, 2]. Najczęściej stosowanym obecnie w medycynie jest dwufazowy stop tytanu Ti-6Al-4V. Jednak wielu autorów podkreśla niekorzystny wpływ na organizm ludzki dodatków stopowych - alumnim i wanadu. Ostatnie badania dowodzą, że uwolnione ze stopu Ti-6Al-4V jony alumi[...]

 Strona 1