Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MAZIK"

The effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsluation with Cu/epoxy resin coating on the corrosion behavior in sulphate solution of bonded magnets


  In this paper the investigation under the effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation with Cu/epoxy resin coating on the bonded magnets corrosion behavior in acidifi ed (pH = 1 and 3) sulphate solutions was carried out. The subject of this study was bonded magnetic material based on Nd12Fe77Co5B6 powder. The Authors have presented proposition of the preliminary chemical treatment of powder particles by etching their surface in oxalic acid solution and covering with protective bilayer. It has been found that the using of complex method of oxides removing and powder particles biencapsulation with Cu/epoxy resin coating before consolidation benefi - cially affect on the corrosion properties of magnetic composite. Keywords: bonded magnets, corrosion resistance, biencapsulation, Cu coating, sulphate solution Wpływ bienkapsulacji proszku Nd-(Fe,Co)-B powłokami Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w środowisku siarczanowym Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B, powłoką typu Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w zakwaszonych (pH = 1 i 3) środowiskach siarczanowych. Przedmiotem badań były wiązane materiały magnetyczne na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6. Autorzy przedstawili propozycję wstępnej obróbki chemicznej cząstek proszku, poprzez wytrawienie ich powierzchni w roztworze kwasu szczawiowego oraz pokrycie podwójną warstwą ochronną. Zauważono, że zastosowanie kompleksowej metody usuwania tlenków i bienkapsulacji cząstek proszku powłokami Cu/żywica epoksydowa korzystnie wpływa na odporność korozyjną kompozytu magnetycznego. Słowa kluczowe: magnesy wiązane, odporność na korozje, bienkapsulacja, powłoki miedziowe, roztwór siarczanowy.1. Introduction The unique properties of magnetic Nd2Fe14B intermetallic phase, continuously since the eighties of the twentieth century, provide Nd-Fe-B magnets leading position in the ranking of the best magnetic [...]

Wpływ bienkapsulacji proszków nd12fe77co5b6 na kinetykę roztwarzania materiałów wiązanych w zakwaszonych roztworach siarczanowych


  Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd12Fe77Co5B6, na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w zakwaszonych (pH = 1, 2 i 3) środowiskach siarczanowych. Przedmiotem badań było zbadanie kinetyki zmian stężenia jonów Fe(II) podczas samorzutnego roztwarzania magnesów wiązanych. Zauważono, że zastosowanie metody usuwania tlenków poprzez trawienie po- wierzchni cząstek w roztworze kwasu szczawiowego a następnie pokrywanie ich powierzchni warstwami ochronnymi (bienkapsulacja czą- stek proszku) korzystnie wpływa na odporność korozyjną kompozytu magnetycznego. In this paper the investigation under the effect of Nd12Fe77Co5B6 powder biencapsulation on the bonded magnets corrosion behaviour in acidified (pH = 1, 2 and 3) sulphate solutions was carried out. The subject of this study was to determine the kinetic of Fe(II) ions concentration change in solution during spontaneous dissolution of bonded magnets. It was found that the preliminary chemical treatment of powder particles by etching their surface in oxalic acid solution and covering with protective bilayer (powder particles biencapsulation) beneficially affect on the corrosion properties of magnetic composite. Słowa kluczowe: bienkapsulacja cząstek proszków RE-M-B, powłoki Ni-P, powłoki fosforanowe Key words: RE-M-B powder particles biencapsulation, Ni-P coating, phosphate coating.1. Wstęp. Obecnie na rynkach światowych dużym zainteresowaniem cieszą się materiały magnetyczne, które charakteryzują się unikatowymi własnościami. Własności tych materiałów zależą w dużym stopniu od technologii ich wytwarzania [1, 2]. Spośród licznych materiałów magnetycznych, na bazie pierwiastków ziem rzadkich (głównie Nd), na szczególną uwagę zasługują magnesy wiązane, czyli magnesy kompozytowe, których głównym składnikiem jest proszek magnetyczny np. Nd-Fe-B spajany tworzywem organicznym. W procesie technologicznym magnesów wiązanych głównym utrudnieniem jest to, iż w obecności niewielki[...]

 Strona 1