Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Martyna Kwiecińska"

Metody oczyszczania ścieków w zakładach mięsnych DOI:10.15199/65.2017.8.4


  Branża mięsna jest jednym z najważniejszych elementów przemysłu spożywczego w Polsce i istotną branżą krajowej gospodarki. Świadczą o tym przede wszystkim wysokie dochody pochodzące z sektora mięsnego, wynoszące 46 mld zł rocznie, czyli ok. 31% całości dochodów przemysłu spożywczego [24]. W Polsce jest coraz więcej nie tylko wielkich zakładów mięsnych znanych na terenie całego kraju, tj. Sokołów, Polski Koncern mięsny Duda czy Indykpol, ale i tych mniejszych, typowo regionalnych, równie dobrze prosperujących. Dostęp do dobrej jakości surowca, duży rynek zbytu, rozwinięte technologie uboju i przerobu mięsa umożliwiają szybki rozwój tej gałęzi przemysłu. Jednak warto zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt: przemysł mięsny wykorzystuje bowiem największe ilości wody spośród wszystkich rodzajów przemysłu spożywczego [4] i wytwarza bardzo dużą ilość ścieków - zarówno podczas prowadzenia poszczególnych procesów technologicznych, jak i po równie istotnym procesie czyszczenia maszyn i urządzeń. Ze względu na wysoki poziom związków organicznych oraz innych trudno usuwalnych zanieczyszczeń nie nadają się one do bezpośredniego zrzutu do miejskich oczyszczalni. Wymagają specjalnego podczyszczenia lub oczyszczenia właściwie dobraną metodą, która umożliwi dalsze prace nad jakością wód zużytych (powtórne wykorzystanie) i odpowiednie ich zagospodarowanie. SKŁAD ŚCIEKÓW z zakładów mięsnych Ścieki pochodzące z zakładów to przede wszystkim zużyta woda, tłuszcze zwierzęce oraz detergenty służące do czyszczenia pomieszczeń. Jeśli zakład zajmuje się także rozbiorem mięsa, w ściekach znajdzie się również krew oraz drobne chrząstki i kawałki mięsa. Ścieki z zakładów mięsnych są trudne do oczyszczenia ze względu na dużą zawartość zanieczyszczeń organicznych, substancji biogennych oraz wysokich stężeń zawiesin i soli nieorganicznych. Skład ścieków w poszczególnych zakładach może być różny, ze względu na charakter czynności w nich wykonywanych lub rodza[...]

 Strona 1