Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Gworekf"

Procedury ochrony personelu narażonego w pracy na działanie czynników chemicznych w postaci leków cytostatycznych DOI:10.15199/62.2019.10.19

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca liczba zachorowań na nowotwory sprawia, że w procesie leczenia chorób nowotworowych coraz częściej są stosowane leki cytostatyczne (cytostatyki, leki cytotoksyczne). Leki te ze względu na swój skład chemiczny, jak i sposób oddziaływania istotnie wpływają na stan zdrowia człowieka. W odniesieniu do osób chorych są one stosowane w celu poprawy stanu zdrowia, zaś w odniesieniu do osób, które zawodowo są narażone na ich działanie mogą one negatywnie wpływać na stan zdrowia. Biorąc pod uwagę fakt, że na świecie jest ponad 5 mln pracowników zawodowo narażonych na działanie cytostatyków, zagadnienie to jest istotnym obszarem działania sytemu ochrony zdrowia pracowników1). Jak wykazują badania naukowe, grupami zawodowymi najbardziej narażonymi na negatywne oddziaływanie leków cytostatycznych są lekarze i pielęgniarki oddziałów onkologicznych, farmaceuci zatrudnieni w aptekach przygotowujących leki cytostatyczne oraz pracownicy koncernów farmaceutycznych zatrudnieni przy produkcji tych leków2, 3). Celem chemioterapii stosowanej w leczeniu chorób nowotworowych jest w pierwszej kolejności zahamowanie szybkiego rozrostu komórek nowotworowych, a następnie ich zniszczenie4). Leki cytostatyczne są stosowane przede wszystkim w terapii nowotworów, ale także w leczeniu niektórych chorób dermatologicznych i reumatologicznych o podłożu autoimmunologicznym. Leki te nie działają w sposób celowany (nie niszczą tylko chorych komórek), stąd ich bardzo duża toksyczność dla całego organizmu5). Cytostatyki zaliczane są do leków niebezpiecznych, o potencjalnym działaniu rakotwórczym, teratogennym lub mutagennym. Działanie to wykazują nie tylko w stosunku do leczonych pacjentów, ale także w stosunku do personelu medycznego mającego z nimi kontakt4). Ponadto cytostatyki są używane jako leki immunosupresyjne w leczeniu chorób z autoagresji, jak również w celu 1624 98/10(2019) Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5[...]

 Strona 1